Sa Vjetrom U Kosi I Komarcima Na Viziru... > Zakoni, Propisi & Ostala Tlaka...

Pravilnik o mjerenju brzine

(1/2) > >>

Beeblebrox:
• Kada u nadzoru prometa na cestama policijski službenici zaustavljaju sudionika u prometu, dužni su koristiti pločicu ťStop policijaŤ i zaustavljanje obavljati na dijelu ceste uz desni rub kolnika u pravcu kretanja tako da ostali sudionici u prometu mogu pravovremeno uočiti zaustavljena vozila, vodeći pri tome računa da ne ometaju promet ili ugrožavaju vlastitu sigurnost ili sigurnost drugih sudionika u prometu.
   o Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako to zahtijevaju razlozi sigurnosti, zaustavljanje se može       obaviti i sa suprotne strane ceste.

• Zaustavljanje vozila, prema stavku 2. ovoga članka, obavlja se u pravilu na mjestima gdje se vozilo cijelom svojom površinom može ukloniti s kolnika. Ako se nadzor vozila obavlja na kolniku, na policijskom vozilu mora biti upaljeno plavo rotacijsko svjetlo.

• Prilikom nadzora prometa na cestama noću i u uvjetima smanjene vidljivosti policijski službenik koji obavlja zaustavŹljanje vozila mora nositi reflektirajući prsluk s otisnutim natpisom ťPOLICIJAŤ.

• Prekršaji vezani uz brzinu kretanja vozila neće se utvrđivati u zoni od 100 metara od postavljenog prometnog znaka za obilježavanja naseljenih mjesta ili od prometnog znaka izričitih naredbi ťograničenja brzineŤ.

• Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, prekršaji vezani uz brzinu kretanja vozila u zonama škola ili drugih ustanova gdje se okuplja veći broj djece mogu se utvrđivati u zoni od 30 metara od postavljenog prometnog znaka izričitih naredbi ťograničenja brzineŤ ili prometnog znaka opasnosti ťdjeca na cestiŤ.

• Prilikom obavljanja nadzora uređajem bez video-fotozapisa, prekršitelj se obavezno zaustavlja i na uređaju mu se pokazuje izmjerena brzina kretanja. Kada vozač ne plati kaznu na mjestu izvršenja prekršaja, o izmjerenoj brzini kretanja vozila sastavlja se Zapisnik, a izmjerena brzina se, u prisutnosti vozača, na uređaju poništava.

• Zaustavljanje vozila može obaviti i druga ophodnja na prometnici na kojoj je snimljena prekoračena brzina, ali postupanje po utvrđivanju prekršaja (uvid u mjerni uređaj, popunjavanje tiskanica i drugo) može obaviti samo policijski službenik koji je osposobljen za nadzor i kojem je izdano uvjerenje o osposobŹljenosti za obavljanje tih poslova.

• Policijski službenik ne smije isključiti iz prometa vozilo i vozača na mjestu na kojem bi vozilo predstavljalo neposrednu opasnost za druge sudionike u prometu ili bi ometalo normalno odvijanje prometa.

• Mjerenje iz vozila koje se kreće nije dopušteno. Kod mjerenja iz vozila koje stoji ne smije se mjeriti kroz stakla vozila.

• Mjerenje s nadvožnjaka dopušteno je pod sljedećim uvjetima:
  o obvezatna je uporaba stalka koji je naveden kao dodatna oprema u tipnome odobrenju mjerila;
  o obvezatna je uporaba fotoaparata ili videosustava;

• Mjerenje u zavojima
  o Dopuštena su mjerenja u zavojima u kojima je to zbog prometne sigurnosti nužno ako je polumjer       zakrivljenosti zavoja najmanje 260 m i ako su ispunjeni ovi uvjeti:
  o radarski snop treba biti usmjeren u smjeru vožnje ili suprotno od smjera vožnje vozila čiju brzinu       mjerimo (mjerni kut 0° umjesto 22°);
  o obvezatna je uporaba fotoaparata ili videosustava, a iz fotografija mora biti vidljivo da je u       mjerenome smjeru vožnje na mjernome području mjerila brzine vozilo samo jedno vozilo.

• Za tražena mjerila za nadzor brzine, prema tvorničkim uputama, radni uvjeti su slijedeći:
  o za mjerilo Speedphot - od -10 do +60 stupnjeva Celzijevih
  o za mjerilo Multanova Star - Laser - od -30 do +60 stupnjeva Celzijevih
  o za mjerilo Multanova 6F - od -10 do +60 stupnjeva Celzijevih
  o za mjerilo Travimo - od -10 do +40 stupnjeva Celzijevih

• U članku 283. stavku 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08) navodi se da se u motornom vozilu ne mogu koristiti niti ugrađivati uređaji ili naprave koje za cilj imaju ometanje ili otkrivanje uređaja koje koriste ovlaštene osobe za nadzor prometa na cestama. Ukoliko policijski službenik na/u vozilu pronađe takav uređaj ili napravu, naredit će vozaču da ga ukloni, a ukoliko vozač to odbije, uređaj ili naprava uklonit će se na vozačev trošak. U sljedećem stavku istog članka piše da će se novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kazniti za prekršaj vozač ako koristi ili ako ima ugrađene uređaje ili naprave koje ometaju uređaje kojima ovlaštene osobe obavljaju nadzor prometa na cestama. Nastavno na navedeno, proizlazi da se za ometanje policijskih uređaja ili za detekciju radara (radar detektori) ne smiju koristiti nikakvi uređaji ili naprave.

BEŠO - SB:
U jednom dijelu pravilnika stoji DA SE MJERENJE BRZINE NESMIJE OBAVLJATI KROZ STAKLO I IZ VOZILA U POKRETU te su nešto kasnije navedeni mjerni uređaji,a među njima i TRAVIMO,malo mi to nejasno jer travimo upravo i funkcionira na toj osnovi da ne spominjem presretače......

Lolo:
To je iz tog razloga što je netko ''osakatio'' ovaj zakon do bola vadači iz njega samo određene djelove, čak štoviše krivo prepisujuči određene stavke pa tako nije riječ o ''članku 283. stavku 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08)'' nego o članku 283. stavku 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08). Ako te nešto detaljnjije zanima taj zakon(trebao bi svakoga) onda baci okeco na ovaj link http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/339713.html

BEŠO - SB:
Zaista moram reći hvala na ovako iskazanom trudu pri edukaciji mene osobno a vjerujem i mnogih drugih posjetitelja ovog foruma

mg749ie:
bok ekipi, kolko znam svi presretači kao i travimo uređaji koji su ugrađeni u automobil ne mjere kroz staklo (šoferšajbu), nego je senzor brzine montiran na vanjski dio automobila, dok monitor i upravljačka konzola su montirani u autu i nije baš samo tako prenosiva iz automobila. :icon_scratch:

Navigacija

[0] Lista Poruka

[#] Slijedeća stranica

Idi na punu verziju