Karburatori
black&white   
iliti Fergazeri


Karburator bi motoru morao dati na visokim brojevima okretaja uz velike poprene presjeke veliku koliinu svjee smjese, ime bi se postigla velika snaga motora.
Na niskim brojevima okretaja veliki popreni presjeci dali bi male brzine strujanja koje bi bile nedostatne za stvaranje odgovarajue smjese. Zbog toga karburatori za motorkotae imaju zasun ili klip kojim se moe mijenjati veliina povrine presjeka. Na taj nain moe se dobiti optimalna brzina strujanja u svim uvjetima rada motora.

Karburatore moemo podijeliti:
  • prema smjeru strujanja (poloeni i nagnuti)
  • pokretanju (mehaniko pokretanje zasuna i pneumatsko upravljanje klipom u istotlanim karburatorima).

POLOENI KARBURATOR S JEDNIM ZASUNOM
Opremljen je startnim karburatorom, sapnicom igle za upravljanje na djelominom optereenju, sustavom praznog hoda i sustavom za akceleraciju.

Sustav praznog hoda  - gorivo usisano kroz sapnicu praznog hoda mijea se sa zrakom iz kanala zraka praznog hoda. Nakon toga ulazi u usisnu cijev neposredno iza zasuna gasa kroz izlazni provrt praznog hoda.

Sustav glavne sapnice - slobodni presjek karburatora kojeg ostavlja zasun gasa odreuje koliinu smjese koju usisava motor. Zahvaljujui strujanju zraka, u slobodnom presjeku nastaje podtlak koji usisava gorivo iz glavne sapnice i sapnice igle. Gorivo se po izlasku iz sapnice igle upjenjuje sa zrakom. Zrak koji se privodi kroz kanal zraka za rasprivanje, oplakuje iglu sa svih strana.

U podruju djelominog optereenja potrebno je privesti manju koliinu goriva nego u podruju pune snage. Stoga se dotok goriva priguuje konusnom iglom sapnice spojenom sa zasunom gasa. Radi fine regulacije igla se moe postaviti u vie poloaja u zasunu: npr. vii poloaj daje vei prstenasti popreni presjek sapnice i vei dotok goriva. (bogatija smjesa).

Ureaj za akceleraciju – ugraen je u sapnitu.
U praznom hodu igla sapnice potiskuje klip nadole. Pri naglom dodavanju gasa (ubrzavanju) igla se naglo odie i klip se oslobaa. Opruga potiskuje klip nagore, a gorivo iznad klipa struji kroz prstenasti otvor i obogauje smjesu.


STARTNI KARBURATOR
Ovaj pomoni karburator radi paralelno s glavnim.
Pokretanje je izvedeno poteznim uetom (sajlom), pri emu startni zasun otvara dovod gorivu i zraku prema startnom karburatoru. Startna smjesa struji kroz startni kanal u sueni presjek karburatora. Pri pokretanju motora stvara se vrlo bogata smjesa. Po upuivanju, startna mlaznica ograniava suvini dotok goriva kako smjesa ne bi bila prebogata. Pri startanju motora treba zatvoriti zasun gasa.
Startni karburator je upravljan sajlom. Pri upuivanju motora koliinu goriva odmjerava startna sapnica goriva. Gorivo se mijea sa zrakom i upjenjuje. Ova predsmjesa potom se mijea u startnom karburatoru sa zrakom, te se dobija bogata smjesa za upuivanje motora. Startna se smjesa usisava u zrani lijevak kroz izlazni provrt startne smjese, smjeten usporedno iza leptira gasa.

KARBURATOR S DVA ZASUNA
 Kao pomo pri startanju motora ugrauje se jo jedan zasun za zrak. Njegovim aktiviranjem smanjuje se slobodni presjek, poveava se podtlak na igli sapnice, i smjesa se tako pri startanju obogauje.

ISTOTLANI KARBURATOR

Istotlani karburator ima:
  • promjenljiv presjek lijevka pneumatskim pomicanjem stapnog zasuna
  • promjenljiv presjek otvora goriva putem sapnice igle i konusne igle
  • priblino konstantan podtlak na sapnici igle i brzinu strujanja od 40 do 50 m/s
  • priblino konstantan omjer goriva pri djelominom optereenju.

Princip rada


Potezanjem sajle otvara se leptir gasa, a zrak se usisava i prolazi ispod zasuna. To je mjesto na kojem vlada najvei podtlak pri bilo kojem poloaju leptira. Donja strana zasuna spojena je provrtom sa zatvorenim prostorom (podtlanom komorom) iz kojeg se zrak moe isisati. Tlak okoline koji djeluje ispod membrane podie zasun, ime se mijenja presjek lijevka u ovisnosti o optereenju i broju okretaja motora. Presjek je ovisan o brzini strujanja zraka u njemu.

Sustav praznog hoda i mimovodni sustav
Pri zatvorenom ili malo otvorenom leptiru smjesu odmjeravaju sapnice praznog hoda goriva i zraka. Jedan dio smjese struji kroz mimovodne provrte u lijevak, dok ostali dio smjese struji u lijevak preko regulacijskog vijka smjese praznog hoda.

Sustav glavne sapnice 
Kad se leptir otvori, pneumatski se podie zasun. Glavna sapnica odmjerava i priputa gorivo prema igli, gdje se upjenjuje sa zrakom kojeg je odmjerila sapnica zraka. Upjenjeno gorivo struji kroz prstenasti otvor sapnice igle, raspruje se i mijea sa zrakom u zranom lijevku. Pri djelominom optereenju koliinu goriva odreuje veliina prstenastog otvora (mijenja ga konus igle), dok je pri punom optereenju koliina goriva odreena kalibriranom glavnom sapnicom.

Akceleracija
Proces ubrzavanja zapoinje naglim otvaranjem leptira gasa. Motoru je potrebno kratkotrajno obogatiti smjesu, a to je postignuto trenutnim povienjem podtlaka na otvoru sapnice igle. Zbog tromosti zasun i opruga klipa ne podiu se odmah ve sa zakanjenjem. Za to vrijeme povieni podtlak izvlai veu koliinu goriva kroz prstenasti otvor sapnice, i kratkotrajno obogauju smjesu.
 

Add comment


Security code
Refresh

« Prethodna   Sljedea »
Da li ste zadovoljni uslugom ovlatenih servisa?
 

Izdvojene obavijesti i lanci

Moto Susreti

9. moto susret MK CRAZY WOLF'S

9. moto susret MK CRAZY WOLF'S 14. 15. i 16. kolovoza 2009. godine u Gospiu

Ako imate kakvo pitanje, javite se meni na PP ili na br mobitela

098/245-910
MARTINA

 

Izdvojeni tekstovi

Reinkarnacija legende Norton

Bogati britanski biznismen postao je novi vlasnik Nortona, a glavna zadaa mu je što prije vratiti staru slavu legendarnoj tvornici motocikala...

više

 

Novi Moto Oglasi