Kazne (iliti Policijski "ąalabahter")
Image

Koliko što košta??!!
MK = Mandatna kazna  A,B = obrasci  I=SPP = Izvješće za skraćeni prekršajni postupak  ZPP – Zahtjev  za pokretanje prekršajnog postupka
ZSPC kazna


Opis Prekršaja

Kazna

B

Zabr. Uprav.

Obra

zac

Iz član

Po član

12.4

12.7

Nepoštivanje prometnog znaka

300

-

-

MK, B

14.2

14.5

Neovlaštena postava, uklanjanje, zamjena

ili oštećenje prometnog znaka

500 – 2000

-

-

ZPP

32.1

32.4

Nepoštivanje znaka OSO (ovlaštene slu�bene osobe=policajca) za vozače motornih vozila

Min. 1000

1

-

I=SPP ZPP

32.1

32.5

Nepoštivanje znaka OSO

za ostale sudionike u prometu

300

-

-

MK, B

40.2

40.6

Osoba koja nije invalid koristi znakove pristupačnosti, naljepnice ili oznake invalida

500

-

-

MK, B

42.1

42.3

Raznobojna svjetla na vozilu,

plava svjetla (led-diode, nehomologirano...)

500

-

-

MK, B

43.1, 2

43.3

Nepropisne radnje u prometu

500

-

-

MK, B

44.1,2

44.4

Nedavanje pokazivača smjera,

ili vo�nja sa pokazivačem kada ne treba

300

-

-

MK, B

45.1

45.4

Nepropisno uključivanje u promet, nepropušta sve na cesti veće va�nosti na koju izlazi

500

-

-

MK, B

45.2

45.4

Blato na kotačima, uključenje nečistog vozila

sa zemljanog puta na asfalt ili uređeni kolnik

500

-

-

MK, B

46.1

46.3

Vo�nja po �utoj traci,

pješačkoj zoni, nogostupu

300

-

-

MK, B

46.2

46.3

Vo�nja mopedom a da nije uz desni rub kolnika

300

-

-

MK, B

47.1, 2

47.3

Ne dr�i desnu stranu kolnika i sredinu trake, vo�nja lijevom stranom

300

-

-

MK, B


49.4

Vo�nja u suprotnom smjeru (kontra-smjer)

Min. 2000

3

2-6 mjeseci

ZPP

50.2

50.5

Vo�nja unazad bez uključena sva 4 �migavca

300

-

-

MK, B

52.3

52.4

Nagli start uz škripu kotača,

naglo kočenje bez razloga

400

-

-

MK, B

53.1

53.3

Brzina u naselju dvostruko veća od dozvoljene,

a veća je od 100 km/h

Min. 3000

5

3-12 mjeseci

ZPP

53.4

Brzina u naselju veća za

50 i više km/h od dozvoljene

Min. 2000

3

Do 6 mjeseci

ZPP

53.5

Brzina u naselju veća za

30 – 50 km/h od dozvoljene

700

2

-

A

53.6

Brzina u naselju veća za

10 – 30 km/h od dozvoljene

500

1

-

A

53.7

Brzina u naselju veća do

10 km/h od dozvoljene

300

-

-

MK, B

53.8

Ako u 24 mjeseca ponovi

prekršaj iz članka 53.3

60 dana zatvora

5

1 – 2 godine

ZPP

54.1

54.2

Brzina izvan naselja veća za

više od 50 km/h od dozvoljene

Min. 2000

3

Do 3 mjeseca

ZPP

54.3

Brzina izvan naselja veća za

30 - 50 km/h od dozvoljene

500

1

-

A

54.4

Brzina izvan naselja veća za

10 - 30 km/h od dozvoljene

300

--

-

MK, B

57.1 -57.6

57.7, 8

Nepoštivanje prednosti prolaska

Min. 1000

2

Do 3 mjeseca

ZPP

58.2

58.3

Nepropisno prestrojavanje

prije raskri�ja ili na raskri�ju

300

-

-

MK, B

59.1.1

59.5,6

Prolazak kroz crveno svjetlo

Min. 1000

2

2 – 6 mjeseci

ZPP

62.1

62.2

Ulaz, zadr�avanje i ostajanje u raskri�ju, a da ne mo�e proći kroz isto i ometa poprečan tok prom.

500

1

-

A

67.1

67.4

Pretjecanje sa desne strane

700

1

-

A

67.2

67.5

Pretjecanje s lijeve strane

vozila koje skreće ulijevo

Min. 1000

2

-

A

68.1

68.3

Nepoštivanje znaka obaveznog obila�enja –

kriva strana otoka

300

-

-

MK, B

70.1.1 -70.1.6

70.3

Pretjec. ili obil. kolone, vozila koje već pretječe, pretj. zdesna, �uta crta, škare...

Min. 1000

2

Do 3 mjeseca

ZPP

72.1

72.2

Pretjecanje u tunelu, na mostu, pred prijevojem ili u nepreglednom zavoju

Min. 1000

2

Do 3 mjeseca

ZPP

74.1

74.2, 3

Pretjecanje na pješačkom prijelazu, obila�enje vozila koje propušta pješake

Min. 1000

2

Do 3 mjeseca

ZPP

75.1

75.4

Slalom vo�nja na cesti sa najmanje

2 trake u istom smjeru

700

1

-

A

78.1, 2

78.3

Zaustavljanje i parkiranje vozila na mjestu gdje smeta prometu, ostavljanje olupina ili prikolica na parkingu, kolniku ili pješačkom nogostupu

300

-

-

MK, B

80.3

80.4

Parkiranje na sredini kolnika ako tamo

ne postoje za to iscrtana mjesta

300

-

-

MK, B

81.1

81.3

Vo�nja nezatvorenim vratima vozila, neučvršćena nadogradnja ili teret

400

-

-

MK, B

81.2

81.4

Otvaranje vrata na zaustavljenom ili parkiran. vozilu ako to smeta ili ugro�ava promet

300

-

-

MK, B

82.1.-

1, 2, 4, 6, 8, 13

82.3

Parkiranje i zaustavljanje na mjestu za invalide, na mostu, podvo�njaku, nadvo�njaku, na pruzi, zebri, raskri�ju, na prijevoju i u zavoju, ili tako da vozilo zaklanja prometni znak ili semafor

500

-

-

MK, B

I=SPP

82.1.-

1, 4, 9, 10, 11

82.4

Parkiranje i zaust. na manje od 5 metara od zebre ili ruba poprečnog kolnika, kod pruge ako smeta prometu vozila na tračnicama, na bicikl. stazi ili traci, na nogostupu, pješ. stazi ili stajalištu vozila javnog prijevoza

400

-

-

MK, B

I=SPP

82.1.-

7, 12

82.5

Parkiranje ili zaust. ispred kolnog ulaza u zgradu, sklonište, gara�u ili dvorište, iznad hidranta, kanalizacije, na mjestu vozila opskrbe ili odvoza smeća, ispred i na vatrogasnim i drugim komunalnim prolazima i prilazima, na manje od 15 m od mosta, tunela, podvo�njaka ili nadvo�njaka, da je ostalo manje od 3 m do sredine ceste sa punom crtom ili manje od 4 m do ruba ceste sa trakom iz suprotnogsmjera

300

-

-

MK, B

I=SPP

83.1

83.2

Parkiranje na manje od 15 m do prijelaza preko pruge, manje od 15 m do stajališta vozila javnog prijevoza, ili ako onemogućava već parkiranom vozilu da izađe, ili da se drugo vozilo parkira na slobodno parkirno mjesto

300

-

-

MK, B

I=SPP

88.1

88.2

Ostavljanje nezaključanog vozila, ili i sa upaljenim motorom, ili i samo otvoren prozor

300

-

-

MK, B

89.1

89.2

Presijecanje kolone djece, vojnika, pogrebne povorke ili druge organizirane povorke

400

-

-

MK, B

93.1

93.2

Bicikl ili moped s prikolicom, ako je šira od 80 cm i te�a od 50 kg, ili bez 2 katadioptera

300

-

-

MK, B

101.1

101.4

Vo�nja bez svjetala noću

300

-

-

MK, B

101.2

101.4

Od sumraka do svanuća bez svjetla na biciklu naprijed i nazad

300

-

-

MK, B

102.1

102.2

Vo�nja danju bez kratkih

(dnevnih ili oborenih) svjetala

300

-

-

MK, B

106.2.-

1-5

106.3

Vo�nja dugim svjetlima da zasljepljuje druge vozače, pješake ili �ivotinje, uvijek ispod 200 metara udaljenosti

300

-

-

MK, B

108.1,2

108.4

Upotreba maglenki kada za to nema uvjeta, vo�nja dugim svjetlom po magli

300

-

-

MK, B

109.1

109.2

Nedr�anje potrebnog razmaka

i time ugro�avanja prometa

400

-

-

MK, B

112.1,2

112.3

Bicikli koji nisu uz desni rub kolnika ili na stazi; mopedi, bicikli i motocikli koji se u grupi

ne voze jedan iz drugoga

300

-

-

MK, B

114.1

114.2

Vozač mopeda, motocikla i putnici

iza vozača koji nemaju zaštitne kacige

700

-

-

B

114.1

114.3

Biciklisti mlađi od 16 godina

koji nemaju zaštitnu kacigu

300

-

-

MK, B

124.1-3

124.4

Kretanje i zadr�avanje pješaka po kolniku, igranje na kolniku, vo�nja dječjim biciklom, romobilom i koturaljkama na kolniku, neupotreba postojećeg nogostupa ili staze

300

-

-

MK, B

129.1,2

129.3

Neprelaz. pješaka preko ceste najkraćim putem, nekoriš. pothodnika ili zebre ako je manje od 50 m do njih u gradu ili 100 m izvan grada

300

-

-

MK, B

130.1,2

130.4

Pješak ne poštuje crveno svjetlo za pješake, ili znakove OSO, ili prometne znakove za pješake

400

-

-

MK, B

133.1

133.3

Nezaust. vozila na pješ. semaf. ili po znaku OSO da se propuste pješaci na pješačkom prijelazu

Min. 1000

2

Do 3 mjeseca

ZPP

133.2

133.4

Nepropuštanje pješaka na zebri i pred zebrom na sporednoj cesti kada skreće sa glavne ceste

400

1

-

MK, B

I=SPP

134.1,2

134.4 </p>

Nepropuštanje pješaka na zebri bez semafora ili OSO, nezaustavljanje da propusti stare, slijepe, djecu, invalide na zebri ili pokušaju prelaska

500

1

-

A

134.3

134.5

Prolazak pokraj vozila koje stoji ili usporava da bi propustilo pješake na cesti sa 2 ili više traka u jednom smjeru

Min. 1000

2

Do 3 mjeseca

ZPP

140.1,2

140.4

Zaustavljanje ili parkiranje na autocesti, ne miče vozilo sa kolnika autoceste, brze ceste i ceste rezervirane za promet motornih vozila

400

-

-

MK, B

140.3

140.5

Polukru�no okretanje ili rikverc na autocesti

Min. 1000

2

-

ZPP

153.1

153.6

Ugrađeni posebni uređaji za svjetlosne ili zvučne signale (sirene, rotirke) ili njihova upotreba osim na ovlaštenim vozilima iz članka 149.1 i 3, i članka 151.

700

-

-

B

158.1,2

158.5

Prijevoz više osoba od broja upisanog u prometnoj dozvoli (dvoje djece do 10 godina �ivota se računaju kao 1 osoba)

300

-

-

MK, B

159.1

159.3

Prijevoz osoba u prikolicama i tovarnim sanducima motocikla

300

-

-

MK, B

161.4

161.5

Prijevoz djece mlađe od 12 godina na motociklu

300

-

-

MK, B

162.1

162.2

Osoba koja ometa vozača u vo�nji

400

-

-

MK, B

163.1,2

163.3

Nekorištenje pojasa za vozača i za putnike; dijete mlađe od 12 godina naprijed ili mlađe od 5 nazad ako je bez sjedalice, osoba pod alkoholom ili drogama na prednjem sjedalu

500

-

-

MK, B

176.1

1-3

176.3

Neostanak na mjestu nesreće, neotklanjanje novih opasnosti i neomogućavanje normalnog toka prometa, mijenjanje stanja na mjestu nesreće, neobavještavanje policije

Min. 3000

5

Najmanje 6 mjeseci

ZPP

177.

1, 2, 3

177.4

Neotklanjanje vozila s kolnika

i neomogućavanje nesmetanog prometa

kod manjih prometnih nezgoda

500

-

-

MK, B

177.

1, 2, 3

177.5

Neostavljanje podataka drugom sudioniku u nezgodi ili vlasniku oštećenog vozila ili druge stvari, napuštanje mjesta nezgode bez ostavljanja podataka

Min. 1000

3

Najmanje 3 mjeseca

ZPP

178.1

178.2

Vozač i drugi sudionici nezgode sa ozlijeđenima i poginulim, te prisutni i svjedoci, ako ne daju osobne podatke

300

-

-

MK, B

179.1,2

179.3

Vozač koji se zatekne pokraj nezgode

i odbije prevesti ozlijeđene u bolnicu

300

-

-

MK, B

193.

1 - 4

193.7

Vozilo koje nema zimsku opremu

300

-

-

MK, B

196.1,2

196.5

Vozač koji nema va�eću vozačku dozvolu, koji ima uvjete ali mu nije izdana vozačka, koji ne koristi pomagala upisana u vozačku dozvolu

300

-

-

MK, B

196.3,4

196.6

Korišenje mobitela bez hands-free

uređaja za vrijeme vo�nje

500

-

-

MK, B

198.1

198.3

Vozač upravlja vozilom preumoran, bolestan, psihofizički nesposoban za vo�nju,

pod utjecajem lijekova

Min. 1000

2

3 mjeseca

ZPP

199.1

199.5

Alkohol u krvi do 0,50 g/kg

500 – 1500

1

-

ZPP

199.6

Alkohol u krvi od 0,51 do 1,50 g/kg

Min. 2000

3

Najmanje 3 mjeseca

ZPP

199.7

Alkohol u krvi iznad 1,51 g/kg ili ima droge u krvi, odbijanje podvrgavanju ispitivanja alkohola ili droga u krvi

Min. 3000

5

Najmanje 6 mjeseci

ZPP

199.8

Vozač bicikla ili zapre�nog vozila

ako ima alkohol ili droge u krvi

500 - 1500

-

-

ZPP

199.9

Vozač koji u roku 24 mjeseca bude 2x ili više pravomoćno ka�njen za prekršaje iz ovog članka

Zatvor do 60 dana

5

1 – 2 godine

ZPP

203.6

203.11

Instruktor vo�nje koji kod sebe nema dozvolu instruktora, nalog za osposobljavanje, vozačku dozvolu ili ih ne poka�e na zahtjev OSO

300

-

-

MK, B

216.1-

1 – 4 i 216.2

216.6

Upravljanje vozilom prije stjecanja prava

Min. 2000

-

2x ili > unutar 24 mj. do 60 dana zatvora

ZPP

221.4

221.9

Vozač do 2 godine iskustva koji upravlja vozilom između 23.00 do 05.00 sati bez pratnje osobe starije od 25 godina ili jače od 75 kW

500

1

-

MK, A

222.

1 - 6

222.7

Vozačkoj dozvoli istekla valjanost

300

-

-

MK, B

223.2

223.3

Upravljanje vozilom za koje se nema kategoriju

Min. 1000

-

-

ZPP

229.1

229.4

Vozač nema kod sebe vozačku dozvolu

300

-

-

MK, B

229.2

229.6

Vlasnik vozila dao vozilo osobi bez prava upravljanja, bez kategorije, droge + alkohol

Min. 1000

-

-

ZPP

237.1,2

237.14

Vozilo nema tahograf, ili je neispravan, ili ga ne koristi, nema individualnu nadzornu knji�icu

500 – 2000

-

-

MK, B

241.

1 - 6

241.9

Neregistrirano vozilo, istek više od 15 dana

Min. 1000

-

-

ZPP

241.10

Neregistrirani traktor, radni stroj istek >15 dana

500

-

-

MK, B

241.11

Vozilo bez pokusnih pločica, potvrde za probne pločice, odbija pokazati OSO, laka prikolica bez tablica ili neispravna a registrirana

300

-

-

MK, B

244.1,4

244.8

Nema potreban broj pločica,

međunarodne oznake nečitljive ili nevidljive

300

-

-

MK, B

244.3

244.7

Vozilo sa nepripadajućim tablicama

Min. 1000

-

-

ZPP

247.1

247.3

Strana vozila bez va�eće prom. doz., nema prip. pločice, međunarodne oznake zemlje

300

-

-

MK, B

250.

1 -3

250.8

Neprodu�ena prom.doz. u roku 15 dana, ne odjavi vozilo, ne vrati pločice i prom.doz., ne prijavi promjenu prebivališta i dr. podataka u prom. dozvoli i knji�ici vozila

500

-

-

MK, B

256.

1 – 3

256.4

Neisticanje naljepnice va�enja tehničkog pregleda na prednjoj strani vozila

300

-

-

MK, B

276.

1 – 4

276.7

Vozač koji upravlja vozilom koje nije homologirano, nema potvrdu atesta i tuninga, prerade, nadogradnje, zamjene

500

-

-

MK, B

290.1

290.4,5

Upravljanje vozilom za vrijeme dok je oduzeta vozačka dozvola, ili je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja ili prestanka valjanosti vozačke dozvole

Najmanje 3000

-

2x ili > unutar 24 mj. do 60 zatvora

ZPP

291.

1 – 7

291.8

Vozač upravlja vozilom isključenim iz prometa

Min. 1000

-

-

ZPP

Kategorije i uvjeti


Kat

Opis kategorije

Navršene

godine

Napomena

A1

Motocikli do 125 ccm i do 11 kW snage

16A

Motocikli sa i bez bočne prikolice

18B

Motorna vozila do 3500 kg ukup. mase i 8 osoba

18

+ lake prikolice

B + E

Vučno vozilo B i prikolica izvan B

19C1

Motorna vozila do 7500 kg ukupne mase

18

+ lake prikolice

C1 + E

Vučno vozilo C1 i prik. iznad 750 kg do ukup. 12 t

19C

Motorna vozila ukupne mase iznad 7500 kg

19

+ lake prikolice

C + E

Vučno vozilo C i prikolica iznad 750 kg

20D

Prijevoz osoba sa više od 8 sjedala osim vozača

21

+ lake prikolice

D + E

Vučno vozilo D i prikolica preko 750 kg

21F G H

F = traktori G = radni strojevi H = pru�na vozila

16, H=21M

Mopedi i motokultivatori

16

 

Add comment


Security code
Refresh

« Prethodna   Sljedeća »
Da li ste zadovoljni uslugom ovlaštenih servisa?
 

Izdvojene obavijesti i članci

Moto Susreti

9. moto susret MK CRAZY WOLF'S

9. moto susret MK CRAZY WOLF'S 14. 15. i 16. kolovoza 2009. godine u Gospiću

Ako imate kakvo pitanje, javite se meni na PP ili na br mobitela

098/245-910
MARTINA

 

Izdvojeni tekstovi

OKTANSKA VRIJEDNOST GORIVA

Medjutim, da li će nam ona brojka 92, 95, 98, 100 reći koje je gorivo jače ili slabije po kaloričnoj vrijednosti?? Da li je gorivo sa  98 oktana jače od goriva sa 95 oktana?? Nije to u potpunosti tako. Oktanska vrijednost goriva nam ne govori koliko je određeno gorvo jako ili slabo. Govori nam koliko je otporno na detonaciju.                           

 

 

Novi Moto Oglasi