Accommodation In Murter Croatia
Kazne (iliti Policijski "ąalabahter")
Image

Koliko što košta??!!
MK = Mandatna kazna  A,B = obrasci  I=SPP = Izvješće za skraćeni prekršajni postupak  ZPP – Zahtjev  za pokretanje prekršajnog postupka
ZSPC kazna


Opis Prekršaja

Kazna

B

Zabr. Uprav.

Obra

zac

Iz član

Po član

12.4

12.7

Nepoštivanje prometnog znaka

300

-

-

MK, B

14.2

14.5

Neovlaštena postava, uklanjanje, zamjena

ili oštećenje prometnog znaka

500 – 2000

-

-

ZPP

32.1

32.4

Nepoštivanje znaka OSO (ovlaštene slu�bene osobe=policajca) za vozače motornih vozila

Min. 1000

1

-

I=SPP ZPP

32.1

32.5

Nepoštivanje znaka OSO

za ostale sudionike u prometu

300

-

-

MK, B

40.2

40.6

Osoba koja nije invalid koristi znakove pristupačnosti, naljepnice ili oznake invalida

500

-

-

MK, B

42.1

42.3

Raznobojna svjetla na vozilu,

plava svjetla (led-diode, nehomologirano...)

500

-

-

MK, B

43.1, 2

43.3

Nepropisne radnje u prometu

500

-

-

MK, B

44.1,2

44.4

Nedavanje pokazivača smjera,

ili vo�nja sa pokazivačem kada ne treba

300

-

-

MK, B

45.1

45.4

Nepropisno uključivanje u promet, nepropušta sve na cesti veće va�nosti na koju izlazi

500

-

-

MK, B

45.2

45.4

Blato na kotačima, uključenje nečistog vozila

sa zemljanog puta na asfalt ili uređeni kolnik

500

-

-

MK, B

46.1

46.3

Vo�nja po �utoj traci,

pješačkoj zoni, nogostupu

300

-

-

MK, B

46.2

46.3

Vo�nja mopedom a da nije uz desni rub kolnika

300

-

-

MK, B

47.1, 2

47.3

Ne dr�i desnu stranu kolnika i sredinu trake, vo�nja lijevom stranom

300

-

-

MK, B


49.4

Vo�nja u suprotnom smjeru (kontra-smjer)

Min. 2000

3

2-6 mjeseci

ZPP

50.2

50.5

Vo�nja unazad bez uključena sva 4 �migavca

300

-

-

MK, B

52.3

52.4

Nagli start uz škripu kotača,

naglo kočenje bez razloga

400

-

-

MK, B

53.1

53.3

Brzina u naselju dvostruko veća od dozvoljene,

a veća je od 100 km/h

Min. 3000

5

3-12 mjeseci

ZPP

53.4

Brzina u naselju veća za

50 i više km/h od dozvoljene

Min. 2000

3

Do 6 mjeseci

ZPP

53.5

Brzina u naselju veća za

30 – 50 km/h od dozvoljene

700

2

-

A

53.6

Brzina u naselju veća za

10 – 30 km/h od dozvoljene

500

1

-

A

53.7

Brzina u naselju veća do

10 km/h od dozvoljene

300

-

-

MK, B

53.8

Ako u 24 mjeseca ponovi

prekršaj iz članka 53.3

60 dana zatvora

5

1 – 2 godine

ZPP

54.1

54.2

Brzina izvan naselja veća za

više od 50 km/h od dozvoljene

Min. 2000

3

Do 3 mjeseca

ZPP

54.3

Brzina izvan naselja veća za

30 - 50 km/h od dozvoljene

500

1

-

A

54.4

Brzina izvan naselja veća za

10 - 30 km/h od dozvoljene

300

--

-

MK, B

57.1 -57.6

57.7, 8

Nepoštivanje prednosti prolaska

Min. 1000

2

Do 3 mjeseca

ZPP

58.2

58.3

Nepropisno prestrojavanje

prije raskri�ja ili na raskri�ju

300

-

-

MK, B

59.1.1

59.5,6

Prolazak kroz crveno svjetlo

Min. 1000

2

2 – 6 mjeseci

ZPP

62.1

62.2

Ulaz, zadr�avanje i ostajanje u raskri�ju, a da ne mo�e proći kroz isto i ometa poprečan tok prom.

500

1

-

A

67.1

67.4

Pretjecanje sa desne strane

700

1

-

A

67.2

67.5

Pretjecanje s lijeve strane

vozila koje skreće ulijevo

Min. 1000

2

-

A

68.1

68.3

Nepoštivanje znaka obaveznog obila�enja –

kriva strana otoka

300

-

-

MK, B

70.1.1 -70.1.6

70.3

Pretjec. ili obil. kolone, vozila koje već pretječe, pretj. zdesna, �uta crta, škare...

Min. 1000

2

Do 3 mjeseca

ZPP

72.1

72.2

Pretjecanje u tunelu, na mostu, pred prijevojem ili u nepreglednom zavoju

Min. 1000

2

Do 3 mjeseca

ZPP

74.1

74.2, 3

Pretjecanje na pješačkom prijelazu, obila�enje vozila koje propušta pješake

Min. 1000

2

Do 3 mjeseca

ZPP

75.1

75.4

Slalom vo�nja na cesti sa najmanje

2 trake u istom smjeru

700

1

-

A

78.1, 2

78.3

Zaustavljanje i parkiranje vozila na mjestu gdje smeta prometu, ostavljanje olupina ili prikolica na parkingu, kolniku ili pješačkom nogostupu

300

-

-

MK, B

80.3

80.4

Parkiranje na sredini kolnika ako tamo

ne postoje za to iscrtana mjesta

300

-

-

MK, B

81.1

81.3

Vo�nja nezatvorenim vratima vozila, neučvršćena nadogradnja ili teret

400

-

-

MK, B

81.2

81.4

Otvaranje vrata na zaustavljenom ili parkiran. vozilu ako to smeta ili ugro�ava promet

300

-

-

MK, B

82.1.-

1, 2, 4, 6, 8, 13

82.3

Parkiranje i zaustavljanje na mjestu za invalide, na mostu, podvo�njaku, nadvo�njaku, na pruzi, zebri, raskri�ju, na prijevoju i u zavoju, ili tako da vozilo zaklanja prometni znak ili semafor

500

-

-

MK, B

I=SPP

82.1.-

1, 4, 9, 10, 11

82.4

Parkiranje i zaust. na manje od 5 metara od zebre ili ruba poprečnog kolnika, kod pruge ako smeta prometu vozila na tračnicama, na bicikl. stazi ili traci, na nogostupu, pješ. stazi ili stajalištu vozila javnog prijevoza

400

-

-

MK, B

I=SPP

82.1.-

7, 12

82.5

Parkiranje ili zaust. ispred kolnog ulaza u zgradu, sklonište, gara�u ili dvorište, iznad hidranta, kanalizacije, na mjestu vozila opskrbe ili odvoza smeća, ispred i na vatrogasnim i drugim komunalnim prolazima i prilazima, na manje od 15 m od mosta, tunela, podvo�njaka ili nadvo�njaka, da je ostalo manje od 3 m do sredine ceste sa punom crtom ili manje od 4 m do ruba ceste sa trakom iz suprotnogsmjera

300

-

-

MK, B

I=SPP

83.1

83.2

Parkiranje na manje od 15 m do prijelaza preko pruge, manje od 15 m do stajališta vozila javnog prijevoza, ili ako onemogućava već parkiranom vozilu da izađe, ili da se drugo vozilo parkira na slobodno parkirno mjesto

300

-

-

MK, B

I=SPP

88.1

88.2

Ostavljanje nezaključanog vozila, ili i sa upaljenim motorom, ili i samo otvoren prozor

300

-

-

MK, B

89.1

89.2

Presijecanje kolone djece, vojnika, pogrebne povorke ili druge organizirane povorke

400

-

-

MK, B

93.1

93.2

Bicikl ili moped s prikolicom, ako je šira od 80 cm i te�a od 50 kg, ili bez 2 katadioptera

300

-

-

MK, B

101.1

101.4

Vo�nja bez svjetala noću

300

-

-

MK, B

101.2

101.4

Od sumraka do svanuća bez svjetla na biciklu naprijed i nazad

300

-

-

MK, B

102.1

102.2

Vo�nja danju bez kratkih

(dnevnih ili oborenih) svjetala

300

-

-

MK, B

106.2.-

1-5

106.3

Vo�nja dugim svjetlima da zasljepljuje druge vozače, pješake ili �ivotinje, uvijek ispod 200 metara udaljenosti

300

-

-

MK, B

108.1,2

108.4

Upotreba maglenki kada za to nema uvjeta, vo�nja dugim svjetlom po magli

300

-

-

MK, B

109.1

109.2

Nedr�anje potrebnog razmaka

i time ugro�avanja prometa

400

-

-

MK, B

112.1,2

112.3

Bicikli koji nisu uz desni rub kolnika ili na stazi; mopedi, bicikli i motocikli koji se u grupi

ne voze jedan iz drugoga

300

-

-

MK, B

114.1

114.2

Vozač mopeda, motocikla i putnici

iza vozača koji nemaju zaštitne kacige

700

-

-

B

114.1

114.3

Biciklisti mlađi od 16 godina

koji nemaju zaštitnu kacigu

300

-

-

MK, B

124.1-3

124.4

Kretanje i zadr�avanje pješaka po kolniku, igranje na kolniku, vo�nja dječjim biciklom, romobilom i koturaljkama na kolniku, neupotreba postojećeg nogostupa ili staze

300

-

-

MK, B

129.1,2

129.3

Neprelaz. pješaka preko ceste najkraćim putem, nekoriš. pothodnika ili zebre ako je manje od 50 m do njih u gradu ili 100 m izvan grada

300

-

-

MK, B

130.1,2

130.4

Pješak ne poštuje crveno svjetlo za pješake, ili znakove OSO, ili prometne znakove za pješake

400

-

-

MK, B

133.1

133.3

Nezaust. vozila na pješ. semaf. ili po znaku OSO da se propuste pješaci na pješačkom prijelazu

Min. 1000

2

Do 3 mjeseca

ZPP

133.2

133.4

Nepropuštanje pješaka na zebri i pred zebrom na sporednoj cesti kada skreće sa glavne ceste

400

1

-

MK, B

I=SPP

134.1,2

134.4 </p>

Nepropuštanje pješaka na zebri bez semafora ili OSO, nezaustavljanje da propusti stare, slijepe, djecu, invalide na zebri ili pokušaju prelaska

500

1

-

A

134.3

134.5

Prolazak pokraj vozila koje stoji ili usporava da bi propustilo pješake na cesti sa 2 ili više traka u jednom smjeru

Min. 1000

2

Do 3 mjeseca

ZPP

140.1,2

140.4

Zaustavljanje ili parkiranje na autocesti, ne miče vozilo sa kolnika autoceste, brze ceste i ceste rezervirane za promet motornih vozila

400

-

-

MK, B

140.3

140.5

Polukru�no okretanje ili rikverc na autocesti

Min. 1000

2

-

ZPP

153.1

153.6

Ugrađeni posebni uređaji za svjetlosne ili zvučne signale (sirene, rotirke) ili njihova upotreba osim na ovlaštenim vozilima iz članka 149.1 i 3, i članka 151.

700

-

-

B

158.1,2

158.5

Prijevoz više osoba od broja upisanog u prometnoj dozvoli (dvoje djece do 10 godina �ivota se računaju kao 1 osoba)

300

-

-

MK, B

159.1

159.3

Prijevoz osoba u prikolicama i tovarnim sanducima motocikla

300

-

-

MK, B

161.4

161.5

Prijevoz djece mlađe od 12 godina na motociklu

300

-

-

MK, B

162.1

162.2

Osoba koja ometa vozača u vo�nji

400

-

-

MK, B

163.1,2

163.3

Nekorištenje pojasa za vozača i za putnike; dijete mlađe od 12 godina naprijed ili mlađe od 5 nazad ako je bez sjedalice, osoba pod alkoholom ili drogama na prednjem sjedalu

500

-

-

MK, B

176.1

1-3

176.3

Neostanak na mjestu nesreće, neotklanjanje novih opasnosti i neomogućavanje normalnog toka prometa, mijenjanje stanja na mjestu nesreće, neobavještavanje policije

Min. 3000

5

Najmanje 6 mjeseci

ZPP

177.

1, 2, 3

177.4

Neotklanjanje vozila s kolnika

i neomogućavanje nesmetanog prometa

kod manjih prometnih nezgoda

500

-

-

MK, B

177.

1, 2, 3

177.5

Neostavljanje podataka drugom sudioniku u nezgodi ili vlasniku oštećenog vozila ili druge stvari, napuštanje mjesta nezgode bez ostavljanja podataka

Min. 1000

3

Najmanje 3 mjeseca

ZPP

178.1

178.2

Vozač i drugi sudionici nezgode sa ozlijeđenima i poginulim, te prisutni i svjedoci, ako ne daju osobne podatke

300

-

-

MK, B

179.1,2

179.3

Vozač koji se zatekne pokraj nezgode

i odbije prevesti ozlijeđene u bolnicu

300

-

-

MK, B

193.

1 - 4

193.7

Vozilo koje nema zimsku opremu

300

-

-

MK, B

196.1,2

196.5

Vozač koji nema va�eću vozačku dozvolu, koji ima uvjete ali mu nije izdana vozačka, koji ne koristi pomagala upisana u vozačku dozvolu

300

-

-

MK, B

196.3,4

196.6

Korišenje mobitela bez hands-free

uređaja za vrijeme vo�nje

500

-

-

MK, B

198.1

198.3

Vozač upravlja vozilom preumoran, bolestan, psihofizički nesposoban za vo�nju,

pod utjecajem lijekova

Min. 1000

2

3 mjeseca

ZPP

199.1

199.5

Alkohol u krvi do 0,50 g/kg

500 – 1500

1

-

ZPP

199.6

Alkohol u krvi od 0,51 do 1,50 g/kg

Min. 2000

3

Najmanje 3 mjeseca

ZPP

199.7

Alkohol u krvi iznad 1,51 g/kg ili ima droge u krvi, odbijanje podvrgavanju ispitivanja alkohola ili droga u krvi

Min. 3000

5

Najmanje 6 mjeseci

ZPP

199.8

Vozač bicikla ili zapre�nog vozila

ako ima alkohol ili droge u krvi

500 - 1500

-

-

ZPP

199.9

Vozač koji u roku 24 mjeseca bude 2x ili više pravomoćno ka�njen za prekršaje iz ovog članka

Zatvor do 60 dana

5

1 – 2 godine

ZPP

203.6

203.11

Instruktor vo�nje koji kod sebe nema dozvolu instruktora, nalog za osposobljavanje, vozačku dozvolu ili ih ne poka�e na zahtjev OSO

300

-

-

MK, B

216.1-

1 – 4 i 216.2

216.6

Upravljanje vozilom prije stjecanja prava

Min. 2000

-

2x ili > unutar 24 mj. do 60 dana zatvora

ZPP

221.4

221.9

Vozač do 2 godine iskustva koji upravlja vozilom između 23.00 do 05.00 sati bez pratnje osobe starije od 25 godina ili jače od 75 kW

500

1

-

MK, A

222.

1 - 6

222.7

Vozačkoj dozvoli istekla valjanost

300

-

-

MK, B

223.2

223.3

Upravljanje vozilom za koje se nema kategoriju

Min. 1000

-

-

ZPP

229.1

229.4

Vozač nema kod sebe vozačku dozvolu

300

-

-

MK, B

229.2

229.6

Vlasnik vozila dao vozilo osobi bez prava upravljanja, bez kategorije, droge + alkohol

Min. 1000

-

-

ZPP

237.1,2

237.14

Vozilo nema tahograf, ili je neispravan, ili ga ne koristi, nema individualnu nadzornu knji�icu

500 – 2000

-

-

MK, B

241.

1 - 6

241.9

Neregistrirano vozilo, istek više od 15 dana

Min. 1000

-

-

ZPP

241.10

Neregistrirani traktor, radni stroj istek >15 dana

500

-

-

MK, B

241.11

Vozilo bez pokusnih pločica, potvrde za probne pločice, odbija pokazati OSO, laka prikolica bez tablica ili neispravna a registrirana

300

-

-

MK, B

244.1,4

244.8

Nema potreban broj pločica,

međunarodne oznake nečitljive ili nevidljive

300

-

-

MK, B

244.3

244.7

Vozilo sa nepripadajućim tablicama

Min. 1000

-

-

ZPP

247.1

247.3

Strana vozila bez va�eće prom. doz., nema prip. pločice, međunarodne oznake zemlje

300

-

-

MK, B

250.

1 -3

250.8

Neprodu�ena prom.doz. u roku 15 dana, ne odjavi vozilo, ne vrati pločice i prom.doz., ne prijavi promjenu prebivališta i dr. podataka u prom. dozvoli i knji�ici vozila

500

-

-

MK, B

256.

1 – 3

256.4

Neisticanje naljepnice va�enja tehničkog pregleda na prednjoj strani vozila

300

-

-

MK, B

276.

1 – 4

276.7

Vozač koji upravlja vozilom koje nije homologirano, nema potvrdu atesta i tuninga, prerade, nadogradnje, zamjene

500

-

-

MK, B

290.1

290.4,5

Upravljanje vozilom za vrijeme dok je oduzeta vozačka dozvola, ili je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja ili prestanka valjanosti vozačke dozvole

Najmanje 3000

-

2x ili > unutar 24 mj. do 60 zatvora

ZPP

291.

1 – 7

291.8

Vozač upravlja vozilom isključenim iz prometa

Min. 1000

-

-

ZPP

Kategorije i uvjeti


Kat

Opis kategorije

Navršene

godine

Napomena

A1

Motocikli do 125 ccm i do 11 kW snage

16A

Motocikli sa i bez bočne prikolice

18B

Motorna vozila do 3500 kg ukup. mase i 8 osoba

18

+ lake prikolice

B + E

Vučno vozilo B i prikolica izvan B

19C1

Motorna vozila do 7500 kg ukupne mase

18

+ lake prikolice

C1 + E

Vučno vozilo C1 i prik. iznad 750 kg do ukup. 12 t

19C

Motorna vozila ukupne mase iznad 7500 kg

19

+ lake prikolice

C + E

Vučno vozilo C i prikolica iznad 750 kg

20D

Prijevoz osoba sa više od 8 sjedala osim vozača

21

+ lake prikolice

D + E

Vučno vozilo D i prikolica preko 750 kg

21F G H

F = traktori G = radni strojevi H = pru�na vozila

16, H=21M

Mopedi i motokultivatori

16

 

Add comment


Security code
Refresh

« Prethodna   Sljedeća »
Da li ste zadovoljni uslugom ovlaštenih servisa?
 

Izdvojene obavijesti i članci

Moto Susreti

9. moto susret MK CRAZY WOLF'S

9. moto susret MK CRAZY WOLF'S 14. 15. i 16. kolovoza 2009. godine u Gospiću

Ako imate kakvo pitanje, javite se meni na PP ili na br mobitela

098/245-910
MARTINA

 

Izdvojeni tekstovi

Reinkarnacija legende Norton

Bogati britanski biznismen postao je novi vlasnik Nortona, a glavna zadaća mu je što prije vratiti staru slavu legendarnoj tvornici motocikala...

više

 

Novi Moto Oglasi