Accommodation In Murter Croatia
Zakon o Sigurnosti Prometa na Cestama
Beeblebrox   
Sadraj
Zakon o Sigurnosti Prometa na Cestama
Stranica 2
Stranica 3
Stranica 4
Stranica 5
Stranica 6
Stranica 7
Stranica 8
Stranica 9
Stranica 10
Stranica 11
Stranica 12
Stranica 13
Stranica 14
Stranica 15
Stranica 16
Stranica 17
Stranica 18
Stranica 19
Stranica 20
Stranica 21
Stranica 22
Stranica 23
Stranica 24
Stranica 25

III. CESTE


1. OPE ODREDBE

lanak 6.

(1) Ceste, kao osnova na kojoj se odvija promet, moraju se projektirati, izgraivati, opremati, odravati i tititi tako da odgovaraju svojoj namjeni i zahtjevima sigurnosti prometa u skladu s odredbama posebnog zakona i propisima donesenim na temelju toga zakona.

(2) Javne ceste, njihovi pojedini dijelovi i objekti na njima, mogu se pustiti u promet tek nakon to se, na nain propisan posebnim zakonom, utvrdi da s gledita sigurnosti prometa udovoljavaju propisanim tehnikim normativima.

(3) Ministar nadlean za poslove prometa uz suglasnost ministra nadlenog za unutarnje poslove propisat e uvjete i nain postavljanja prometne signalizacije i odvijanja prometa na javnim cestama prilikom njihove izgradnje, rekonstrukcije i odravanja.

(4) Novanom kaznom od najmanje 5.000,00 kuna kaznit e se za prekraj poinitelj koji postupi suprotno propisima o uvjetima i nainu postavljanja i odravanja prometne signalizacije prilikom izgradnje, rekontrukcije i odravanja cesta, odnosno koji ne postupi po tim propisima.

(5) Novanom kaznom od 1.500,00 do 5.000,00 kuna kaznit e se za prekraj iz stavka 1. i 2. ovoga lanka odgovorna osoba u pravnoj osobi i tijelu dravne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave.
lanak 7.

(1) Javne ceste moraju imati najmanje dvije prometne trake i dvije rubne trake koje se grade neprekinuto uzdu javne ceste u istoj irini, ovisno o vrsti ceste, odnosno irini prometne trake, uz izdignuti rubnjak na objektima (mostovima, vijaduktima, tunelima, galerijama i sl.).

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga lanka, lokalna cesta moe imati samo jednu prometnu traku, s tim da, ovisno o preglednosti ceste, na udaljenosti od najvie 500 m, ima odgovarajua pro&;scaron;irenja za mimoilaenje vozila.

lanak 8.

(1) Javne ceste, osim lokalnih cesta, moraju biti u stanju u kojem podnose osovinsko optereenje od najmanje 11.500 kg.

(2) Lokalne ceste, kao i nerazvrstane ceste, moraju biti u stanju u kojem podnose osovinsko optereenje od najmanje 6.000 kg.

lanak 9.

(1) Iznad cijele irine kolnika javne ceste mora biti slobodan prostor u visini od najmanje 4,5 metra.

(2) Iznimno na mostovima, u tunelima, na galerijama i slinim objektima na javnoj cesti, irina kolnika ne mora biti ista kao irina kolnika javne ceste. 

Comments  

 
-1 #2 Motocikli .:: Hrvatski Moto Portal ::.Rose 2017-05-15 23:51
Thanks for finally writing about >Motocikli .:: Hrvatski Moto Portal ::
.
Quote | Report to administrator
 
 
+1 #1 mozilla firefoxHabmeliateame 2012-03-04 16:40
firefox
Quote | Report to administrator
 

Add comment


Security code
Refresh

« Prethodna   Sljedea »
Da li ste zadovoljni uslugom ovlatenih servisa?
 

Izdvojene obavijesti i lanci

Moto Susreti

9. moto susret MK CRAZY WOLF'S

9. moto susret MK CRAZY WOLF'S 14. 15. i 16. kolovoza 2009. godine u Gospiu

Ako imate kakvo pitanje, javite se meni na PP ili na br mobitela

098/245-910
MARTINA

 

Izdvojeni tekstovi

OKTANSKA VRIJEDNOST GORIVA

Medjutim, da li e nam ona brojka 92, 95, 98, 100 rei koje je gorivo jae ili slabije po kalorinoj vrijednosti?? Da li je gorivo sa  98 oktana jae od goriva sa 95 oktana?? Nije to u potpunosti tako. Oktanska vrijednost goriva nam ne govori koliko je odreeno gorvo jako ili slabo. Govori nam koliko je otporno na detonaciju.                           

 

 

Novi Moto Oglasi