Zakon o Sigurnosti Prometa na Cestama
Beeblebrox   
Sadraj
Zakon o Sigurnosti Prometa na Cestama
Stranica 2
Stranica 3
Stranica 4
Stranica 5
Stranica 6
Stranica 7
Stranica 8
Stranica 9
Stranica 10
Stranica 11
Stranica 12
Stranica 13
Stranica 14
Stranica 15
Stranica 16
Stranica 17
Stranica 18
Stranica 19
Stranica 20
Stranica 21
Stranica 22
Stranica 23
Stranica 24
Stranica 25

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka, kada se promet ureuje na dijelu dravne ili upanijske ceste, potrebna je i suglasnost ministarstva nadlenog za poslove prometa.

(3) Poslove nadzora i premjetanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila sukladno odredbama lanka 84. i 85. ovoga Zakona, poslove upravljanja prometom, poslove nadzora prometa u zonama smirenog prometa i pjeakim zonama, otkrivanje prekraja pjeaka i biciklista, mjerenja brzine kretanja vozila u naseljenim mjestima s fiksno postavljenim (ugraenim) mjernim ureajima, kao i nadzora traktora, zaprenih vozila i vozila koja se ukljuuju u promet na cestu s gradilita mogu, osim ministarstva nadlenog za unutarnje poslove, obavljati i tijela jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave.

(4) Predstavnika tijela jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave duna su, ukoliko se za to ukae potreba, na prijedlog ministarstva nadlenog za unutarnje poslove organizirati kolske prometne jedinice i prometne jedinice mladei. Osposobljavanje jedinica te nain i vrijeme njihove uporabe obavlja, odnosno propisuje ministarstvo nadleno za unutarnje poslove.

(5) Upravljanje prometom na raskrijima i drugim mjestima te nadzor parkiranja vozila i odreene druge poslove nadzora vozila i vozaa, mogu obavljati i pripadnici prometnih jedinica mladei.

(6) Na podruju ili u neposrednoj blizini osnovnih kola, osiguranje prijelaza djece preko kolnika ili obiljeenoga pjeakog prijelaza, mogu obavljati i pripadnici kolskih prometnih jedinica.

(7) Za vrijeme obavljanja poslova iz stavka 5. i 6. ovoga lanka, pripadnici prometnih jedinica mladei i kolskih prometnih jedinica duni su nositi propisanu odoru. Program i nain osposobljavanja i djelovanja kolskih i prometnih jedinica mladei propisat e ministar nadlean za unutarnje poslove, a uz suglasnost s ministrom nadlenim za poslove prometa propis o odori i oznakama prometnih jedinica mladei.

(8) Nadzor parkiranja vozila na mjestima na kojima je parkiranje vremenski ogranieno obavljaju pravne osobe koje odredi predstavniko tijelo jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave.

(9) Slubenici nadlenoga upravnog tijela jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave moraju biti osposobljeni za obavljanje poslova iz stavka 3. ovoga lanka kojom prilikom su ovlateni od vozaa zatraiti na uvid vozaku i prometnu dozvolu, od drugih sudionika u prometu ispravu kojom e utvrditi njihov identitet, a duni su nositi odoru i predstaviti se slubenom iskaznicom. Program osposobljavanja, uvjete koje moraju ispunjavati, izgled odore, slubene iskaznice i uvjete za prenoenje poslova na lokalnu samoupravu propisuje sredinje tijelo dravne uprave nadleno za upravu i lokalnu (regionalnu) samoupravu, uz suglasnost ministarstva nadlenog za unutarnje poslove.

(10) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ili drugi sudionik u prometu na cesti koji ne postupi po zahtjevu slubenika iz stavka 9. ovoga lanka.

(11) Novanom kaznom od 1.500,00 do 5.000,00 kuna kaznit e se za prekraj odgovorna osoba u tijelu jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave ako ureuje promet bez suglasnosti ili suprotno suglasnosti ministarstva nadlenog za unutarnje poslove, odnosno ministarstva nadlenog za poslove prometa. 

Comments  

 
-1 #2 Motocikli .:: Hrvatski Moto Portal ::.Rose 2017-05-15 23:51
Thanks for finally writing about >Motocikli .:: Hrvatski Moto Portal ::
.
Quote | Report to administrator
 
 
+1 #1 mozilla firefoxHabmeliateame 2012-03-04 16:40
firefox
Quote | Report to administrator
 

Add comment


Security code
Refresh

« Prethodna   Sljedea »
Da li ste zadovoljni uslugom ovlatenih servisa?
 

Izdvojene obavijesti i lanci

Moto Susreti

9. moto susret MK CRAZY WOLF'S

9. moto susret MK CRAZY WOLF'S 14. 15. i 16. kolovoza 2009. godine u Gospiu

Ako imate kakvo pitanje, javite se meni na PP ili na br mobitela

098/245-910
MARTINA

 

Izdvojeni tekstovi

OKTANSKA VRIJEDNOST GORIVA

Medjutim, da li e nam ona brojka 92, 95, 98, 100 rei koje je gorivo jae ili slabije po kalorinoj vrijednosti?? Da li je gorivo sa  98 oktana jae od goriva sa 95 oktana?? Nije to u potpunosti tako. Oktanska vrijednost goriva nam ne govori koliko je odreeno gorvo jako ili slabo. Govori nam koliko je otporno na detonaciju.                           

 

 

Novi Moto Oglasi