Zakon o Sigurnosti Prometa na Cestama
Beeblebrox   
Sadraj
Zakon o Sigurnosti Prometa na Cestama
Stranica 2
Stranica 3
Stranica 4
Stranica 5
Stranica 6
Stranica 7
Stranica 8
Stranica 9
Stranica 10
Stranica 11
Stranica 12
Stranica 13
Stranica 14
Stranica 15
Stranica 16
Stranica 17
Stranica 18
Stranica 19
Stranica 20
Stranica 21
Stranica 22
Stranica 23
Stranica 24
Stranica 25

81) »prometna dozvola« je javna isprava koju je izdalo nadleno dravno tijelo i kojom se dokazuje pravo oznaivanja odreenog vozila odreenim registarskim ploicama i vlasnitvo tih ploica i druge osobine i znaajke, njegova tehnika ispravnost za sigurno sudjelovanje u prometu te valjanost prometne dozvole,

82) »knjiica vozila« je javna isprava koju je izdalo nadleno tijelo i kojom se dokazuje vlasnitvo odreenog vozila, njegove tehnike i druge osobine i karakteristike,

83) »doputenje (licenca)« je javna isprava koju je izdalo nadleno dravno tijelo i kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta, osposobljenost i ovlatenost za obavljanje odreenih poslova,

84) »manja materijalna teta u prometnoj nesrei« je teta nastala na objektima i na vozilima na kojima nisu oteeni vitalni dijelovi za upravljanje i zaustavljanje, a vozila se mogu samostalno kretati na cesti,

85) »tahograf« je ureaj koji najmanje osigurava zapis brzine i prijeenog puta vozila,

86) »nadzorni ureaj« (euro tahograf) je ureaj koji osigurava upis vremena vonje lanovima posade vozila, vremena provedenog u obavljanju profesionalne aktivnosti koja ne spada u upravljanje vozilom, vremena odmora, brzine kretanja vozila i prijeene udaljenosti vozila,

87) »zapisni list« je dio u tahografu ili nadzornom ureaju koji mora imati tipno odobrenje na kojem pisaljka tahografa ili nadzornog ureaja neprekidno pie podatke koji moraju ostati trajno zapisani.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a nisu definirani imaju znaenje definirano drugim zakonom.

lanak 3.

(1) Dravna tijela i tijela jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave, pravne i fizike osobe te sudionici u prometu duni su, u postupanju prema odredbama ovoga Zakona, voditi rauna o optimalnoj sigurnosti, razvijati solidarnost, humane i etike odnose meu sudionicima u prometu na cestama, tititi zdravlje i ivot drugih osoba osobito djece, invalida, starih i nemonih osoba i brinuti se o zatiti ivotnog okolia.

(2) U odgojno-obrazovne programe, poevi od predkolskih ustanova, moraju se uvrstiti sadraji primjereni uzrastu, koji imaju za cilj osposobljavanje za sigurno sudjelovanje u prometu te promicanje i podizanje razine prometne kulture.


II. OVLATENJA ZA NADZOR I UREENJE PROMETA


lanak 4.

(1) Nadzor i upravljanje prometom, nadzor vozila, vozaa i drugih sudionika u prometu na cestama obavljaju policijski slubenici ministarstva nadlenog za unutarnje poslove (u daljnjem tekstu: policijski slubenici).

(2) Nadzor nad trajanjem ukupnog vremena upravljanja vozilom, odmorima vozaa, tahografima, nadzornim ureajima, te nad vozilima u pogledu najvee doputene mase, dimenzija i osovinskog optereenja, osim policijskog slubenika, obavlja i inspektor cestovnog prometa i cesta.

(3) Na podruju gdje se nalaze vojni objekti, pri kretanju vojnih postrojbi i vozila prometom vozila na cestama mogu upravljati pripadnici vojne policije. Pripadnici vojne policije u prometu na cestama mogu obavljati nadzor vojnih vozila.

(4) Odgajatelj ili nastavnik koji vodi djecu u organiziranoj povorci moe propisanim znakom rukom zaustaviti promet vozila radi osiguranja prijelaza djece preko kolnika.

(5) Na prijelazima ceste preko eljeznike pruge u istoj razini za vrijeme nailaska vlaka, zaustavljanje prometa mogu u propisanoj odori i na propisani nain obavljati eljezniki djelatnici.


 

Comments  

 
0 #2 Motocikli .:: Hrvatski Moto Portal ::.Rose 2017-05-15 23:51
Thanks for finally writing about >Motocikli .:: Hrvatski Moto Portal ::
.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #1 mozilla firefoxHabmeliateame 2012-03-04 16:40
firefox
Quote | Report to administrator
 

Add comment


Security code
Refresh

« Prethodna   Sljedea »
Da li ste zadovoljni uslugom ovlatenih servisa?
 

Izdvojene obavijesti i lanci

Moto Susreti

9. moto susret MK CRAZY WOLF'S

9. moto susret MK CRAZY WOLF'S 14. 15. i 16. kolovoza 2009. godine u Gospiu

Ako imate kakvo pitanje, javite se meni na PP ili na br mobitela

098/245-910
MARTINA

 

Izdvojeni tekstovi

Reinkarnacija legende Norton

Bogati britanski biznismen postao je novi vlasnik Nortona, a glavna zadaa mu je što prije vratiti staru slavu legendarnoj tvornici motocikala...

više

 

Novi Moto Oglasi