Zakon o Sigurnosti Prometa na Cestama
Beeblebrox   
Sadraj
Zakon o Sigurnosti Prometa na Cestama
Stranica 2
Stranica 3
Stranica 4
Stranica 5
Stranica 6
Stranica 7
Stranica 8
Stranica 9
Stranica 10
Stranica 11
Stranica 12
Stranica 13
Stranica 14
Stranica 15
Stranica 16
Stranica 17
Stranica 18
Stranica 19
Stranica 20
Stranica 21
Stranica 22
Stranica 23
Stranica 24
Stranica 25

lanak 163.

(1) Voza i putnici tijekom vonje u motornom vozilu na sjedalima na kojima su ugraeni sigurnosni pojasevi, duni su koristiti pojas na nain koji je odredio proizvoa sigurnosnog pojasa.

(2) Voza osobnog automobila ne smije na prednjem sjedalu prevoziti osobu koja je pod utjecajem alkohola ili droga, dijete mlae od 12 godina niti na stranjem sjedalu dijete mlae od pet godina, osim u sluaju kada na stranjem sjedalu ima privrenu djeju sjedalicu, u kojoj dijete mora biti vezano.

(3) Novanom kaznom od 500,00 kuna kaznit e se za prekraj voza i druga osoba koja postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

lanak 164.

(1) Za vrijeme kretanja, u vozilo se ne smije uskakati, iskakati, otvarati vrata, naginjati se izvan vozila i voziti se na vanjskim dijelovima vozila ili na traktorskim prikljucima.
(2) Iznimno, na vanjskim dijelovima vozila mogu se voziti osobe koje obavljaju poslove na vozilima vatrogasne slube, vozilima komunalne djelatnosti i elektro dispeerske slube ako su na tim vozilima ugraene platforme za stajanje i drai i ako se ne kreu brzinom veom od 30 km na sat.

(3) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj osoba koja za vrijeme kretanja vozila u prometu na cesti iskae, otvara vrata, naginje se izvan vozila ili se vozi na vanjskim dijelovima vozila, ili na traktorskim prikljucima, ili uskae u vozilo (stavak 1.).

(4) Novanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji za vie od 10 km na sat prekorai brzinu u sluajevima iz stavka 2. ovoga lanka bez obzira na doputenu ili prometnim znakom ogranienu brzinu.

(5) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji do 10 km na sat prekorai brzinu u sluajevima iz stavka 2. ovoga lanka bez obzira na doputenu ili prometnim znakom ogranienu brzinu.

lanak 165.

Motornim ili prikljunim vozilom za prijevoz putnika u javnom gradskom i prigradskom prometu i autobusom kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe u gradskom prometu, iznimno od lanka 158. stavka 1. ovoga Zakona, smije se prevoziti osobe i stojei.

lanak 166.

(1) Na teretnom automobilu u prostoru za smjetaj tereta ili na prikljunom vozilu koje vue traktor, moe se prevoziti najvie pet osoba koje rade na utovaru ili istovaru tereta ili obavljaju druge radove.

(2) Osobe koje nisu navrile 14 godina smiju se prevoziti na vozilima iz stavka 1. ovoga lanka samo uz pratnju punoljetne osobe.

(3) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

lanak 167.

(1) Na teretnom automobilu u prostoru za smjetaj tereta ili na prikljunom vozilu koje vue traktor, moe se uz odobrenje prevoziti vie od pet osoba koje rade na utovaru ili istovaru tereta ili obavljaju druge radove, radnike od mjesta stanovanja do mjesta rada i obratno te od jednog mjesta rada na drugo.

(2) Prijevoz osoba na vozilima iz stavka 1. ovoga lanka moe se odobriti i u drugim opravdanim sluajevima.

(3) Novanom kaznom od najmanje 5.000,00 kuna kaznit e se za prekraj pravna osoba ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

(4) Za prekraj iz ovoga lanka kaznit e se novanom kaznom od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(5) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

lanak 168.

(1) Teretni automobil kojim se prevoze osobe u prostoru za smjetaj tereta uz odobrenje mora imati: sjedala privrena za karoseriju iroka najmanje 45 cm, stranicu na stranjoj strani karoserije visoku najmanje 120 cm, vrst vanjski naslon visok najmanje 120 cm na stranjim sjedalima i na sjedalima uzdu ruba karoserije ako su njezine stranice nie od 120 cm, nosa cerade i ceradu s dva otvora za prozraivanje, jedan na prednjoj, a drugi na stranjoj strani te stepenice za ulazak i izlazak osoba.

(2) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga lanka i broj osoba koje se mogu prevoziti, utvruje stanica za tehniki pregled vozila.

lanak 169.

(1) Na radnom stroju i njegovom prikljunom vozilu za vrijeme kretanja po cesti smiju se nalaziti voza i pratilac.

(2) Na motokultivatoru za vrijeme kretanja po cesti smije se nalaziti samo voza, a na prikljunom vozilu motokultivatora smije se nalaziti najvie tri osobe koje rade na utovaru ili istovaru tereta ili obavljaju druge poslove.

(3) Novanom kaznom od najmanje 2.000,00 kuna kaznit e se za prekraj pravna ili fizika osoba-obrtnik ako naredi ili dopusti da se za vrijeme kretanja po cesti na radnom stroju ili njegovom prikljuku ili na motokultivatoru i njegovom prikljunom vozilu prevoze osobe suprotno odredbama ovoga lanka.

(4) Za prekraj iz ovoga lanka kaznit e se novanom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(5) Novanom kaznom od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji prevozi osobe suprotno odredbama ovoga lanka.

lanak 170.

(1) Odobrenje iz lanka 167. ovoga Zakona izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja na ijem podruju prijevoz poinje.

(2) Odobrenje nije potrebno kada se prijevoz obavlja radi pruanja hitne pomoi pri spaavanju ljudi i imovine ili kada se obavlja vozilima unutarnjih poslova ili oruanih snaga.

(3) Odobrenje iz stavka 1. ovoga lanka vai najdulje est mjeseci. Voza mora kod sebe imati odobrenje i pokazati ga na zahtjev ovlatene slubene osobe.

(4) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji postupi suprotno odredbama stavka 3. ovoga lanka. 

Comments  

 
-1 #2 Motocikli .:: Hrvatski Moto Portal ::.Rose 2017-05-15 23:51
Thanks for finally writing about >Motocikli .:: Hrvatski Moto Portal ::
.
Quote | Report to administrator
 
 
+1 #1 mozilla firefoxHabmeliateame 2012-03-04 16:40
firefox
Quote | Report to administrator
 

Add comment


Security code
Refresh

« Prethodna   Sljedea »
Da li ste zadovoljni uslugom ovlatenih servisa?
 

Izdvojene obavijesti i lanci

Moto Susreti

9. moto susret MK CRAZY WOLF'S

9. moto susret MK CRAZY WOLF'S 14. 15. i 16. kolovoza 2009. godine u Gospiu

Ako imate kakvo pitanje, javite se meni na PP ili na br mobitela

098/245-910
MARTINA

 

Izdvojeni tekstovi

Reinkarnacija legende Norton

Bogati britanski biznismen postao je novi vlasnik Nortona, a glavna zadaa mu je što prije vratiti staru slavu legendarnoj tvornici motocikala...

više

 

Novi Moto Oglasi