Zakon o Sigurnosti Prometa na Cestama
Beeblebrox   
Sadraj
Zakon o Sigurnosti Prometa na Cestama
Stranica 2
Stranica 3
Stranica 4
Stranica 5
Stranica 6
Stranica 7
Stranica 8
Stranica 9
Stranica 10
Stranica 11
Stranica 12
Stranica 13
Stranica 14
Stranica 15
Stranica 16
Stranica 17
Stranica 18
Stranica 19
Stranica 20
Stranica 21
Stranica 22
Stranica 23
Stranica 24
Stranica 25

lanak 41.

(1) Voza vozila koje se kree pokraj vozila javnog prijevoza putnika ili pokraj autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe, zaustavljenoga na stajalitu, mora se kretati smanjenom brzinom i uz povean oprez tako da ne ugroava osobe koje u to vozilo ulaze, odnosno iz njega izlaze.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga lanka, kad radi ulaska u vozilo ili nakon izlaska iz vozila moraju prijei preko kolnika, dune su to initi na nain propisan u lanku 129., 130. i 131. ovoga Zakona.

(3) Voza mora zaustaviti svoje vozilo iza vozila iz stavka 1. ovoga lanka kad osobe, ulazei u to vozilo, odnosno izlazei iz tog vozila, moraju prijei preko prometne trake i biciklistike staze ili trake kojom se vozilo kree.

(4) Voza vozila koje se kree iza vozila kojim se prevoze djeca i voza vozila koji tom vozilu dolazi u susret na cesti koja ima po jednu prometnu traku namijenjenu za promet vozila u jednom smjeru, duni su zaustaviti se kad je vozilo kojim se prevoze djeca zaustavljeno na kolniku, dok djeca ulaze ili izlaze iz vozila.

(5) Ako se vozilom organizirano prevoze djeca, vozilo mora ispunjavati posebne uvjete i biti obiljeeno posebnim znakom, a za vrijeme ulaska i izlaska djece iz vozila voza mora ukljuiti sve pokazivae smjera.

(6) Ministar nadlean za poslove prometa u suglasnosti s ministrom nadlenim za poslove obrazovanja pravilnikom e propisati uvjete koje moraju ispunjavati autobusi kojima se prevoze djeca.

(7) Novanom kaznom u iznosu od najmanje 5.000,00 kuna kaznit e se za prekraj pravna ili fizika osoba-obrtnik ako vozilo kojim se organizirano prevoze djeca ne ispunjava posebne uvjete i nije obiljeeno posebnim znakom.

(8) Za prekraj iz stavka 5. ovoga lanka kaznit e se novanom kaznom od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(9) Novanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji postupi suprotno odredbama stavka 1. i 3. ovoga lanka.

(10) Novanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji postupi suprotno odredbama stavka 4. ovoga lanka i izrei e mu se jedan negativni bod.

(11) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji ne istakne poseban znak i ne ukljui sve pokazivae smjera sukladno odredbi stavka 5. ovoga lanka.

lanak 42.

(1) Vozila ne smiju na prednjoj strani imati svjetlosne, svjetlosno-signalne ili reflektirajue ureaje ili tvari koje daju svjetlo u boji (plava svjetla i sl.), a na stranjoj strani – ureaje ili tvari koje daju bijelo svjetlo.

(2) Odredba stavka 1. ovoga lanka glede bijelog svjetla ne odnosi se na svjetlo za osvjetljavanje ceste pri vonji unatrag, pokretno svjetlo za istraivanje (reflektor), svjetlo za osvjetljavanje registarske ploice i registarsku ploicu te na vozila ministarstva nadlenog za unutarnje poslove, hitne medicinske pomoi na cestama, vatrogasna vozila i vozila oruanih snaga.

(3) Novanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ije vozilo, suprotno odredbama stavka 1. ovoga lanka, ima na prednjoj strani svjetlosne, svjetlosno-signalne ili reflektirajue ureaje ili tvari koji daju svjetla u boji, a na stranjoj strani ureaje ili tvari koje daju bijelo svjetlo.


2. RADNJE VOZILOM U PROMETU

lanak 43.

(1) Voza koji namjerava na cesti ili drugoj prometnoj povrini obaviti neku radnju vozilom (ukljuiti se u promet, prestrojiti, odnosno mijenjati prometnu traku, pretjecati, obilaziti, zaustavljati se, skretati udesno ili ulijevo, okretati se polukruno, voziti unatrag i sl.) ne smije poeti takvu radnju ako time dovodi u opasnost druge sudionike u prometu ili imovinu.

(2) Prije zapoinjanja radnji iz stavka 1. ovoga lanka, voza je duan uvjeriti se da to moe uiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu ili imovinu, vodei pritom rauna o poloaju vozila te o smjeru i brzini kretanja.

(3) Novanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

lanak 44.

(1) Prije obavljanja radnji vozilom iz lanka 43. ovoga Zakona, voza je duan druge sudionike u prometu jasno i pravovremeno upozoriti o svojoj namjeri, dajui im znak pomou pokazivaa smjera i stop svjetla ili – ako oni ne postoje – odgovarajui znak rukom.

(2) Ako znak iz stavka 1. ovoga lanka voza daje pomou pokazivaa smjera, on ga mora davati za sve vrijeme obavljanja radnje vozilom, a nakon obavljene radnje – mora prestati davati znak.

(3) Voza nije duan nakon pretjecanja drugog vozila dati znak da se namjerava vratiti na prometnu traku kojom se kretao prije pretjecanja.

(4) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbama stavka 1. i 2. ovoga lanka. 

Comments  

 
-1 #2 Motocikli .:: Hrvatski Moto Portal ::.Rose 2017-05-15 23:51
Thanks for finally writing about >Motocikli .:: Hrvatski Moto Portal ::
.
Quote | Report to administrator
 
 
+1 #1 mozilla firefoxHabmeliateame 2012-03-04 16:40
firefox
Quote | Report to administrator
 

Add comment


Security code
Refresh

« Prethodna   Sljedea »
Da li ste zadovoljni uslugom ovlatenih servisa?
 

Izdvojene obavijesti i lanci

Moto Susreti

9. moto susret MK CRAZY WOLF'S

9. moto susret MK CRAZY WOLF'S 14. 15. i 16. kolovoza 2009. godine u Gospiu

Ako imate kakvo pitanje, javite se meni na PP ili na br mobitela

098/245-910
MARTINA

 

Izdvojeni tekstovi

OKTANSKA VRIJEDNOST GORIVA

Medjutim, da li e nam ona brojka 92, 95, 98, 100 rei koje je gorivo jae ili slabije po kalorinoj vrijednosti?? Da li je gorivo sa  98 oktana jae od goriva sa 95 oktana?? Nije to u potpunosti tako. Oktanska vrijednost goriva nam ne govori koliko je odreeno gorvo jako ili slabo. Govori nam koliko je otporno na detonaciju.                           

 

 

Novi Moto Oglasi