Zakon o Sigurnosti Prometa na Cestama
Beeblebrox   
Sadraj
Zakon o Sigurnosti Prometa na Cestama
Stranica 2
Stranica 3
Stranica 4
Stranica 5
Stranica 6
Stranica 7
Stranica 8
Stranica 9
Stranica 10
Stranica 11
Stranica 12
Stranica 13
Stranica 14
Stranica 15
Stranica 16
Stranica 17
Stranica 18
Stranica 19
Stranica 20
Stranica 21
Stranica 22
Stranica 23
Stranica 24
Stranica 25

lanak 36.

(1) Javna cesta i njezin zatitni pojas, odnosno kolnik i nogostup ili njihovi dijelovi, ne smiju se zauzimati ili oteivati osim u sluaju opasnosti, izvoenja radova ili u drugim prilikama propisanim Zakonom.

(2) Nadleno predstavniko tijelo jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave, uz prethodnu suglasnost policijske uprave, moe odobriti zauzimanje dijela nogostupa (ogradama, stolovima i stolicama, tandovima, kioscima i sl.) pod uvjetom da se time ne smanjuje preglednost i da je za nesmetan i siguran prolaz pjeaka ostavljena povrina nogostupa irine najmanje 1,6 m.

(3) Novanom kaznom u iznosu od najmanje 5.000,00 kuna kaznit e se za prekraj pravna ili fizika osoba-obrtnik ako protivno odredbama ovoga lanka oteti ili zauzme javnu cestu ili njezin zatitni pojas, odnosno kolnik ili nogostup ili njihove dijelove.
(4) Za prekraj iz ovoga lanka kaznit e se novanom kaznom od 1.500,00 do 3.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu dravne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave.

(5) Novanom kaznom od 500,00 kuna kaznit e se za prekraj fizika osoba koja postupi suprotno odredbi stavka 1. ovoga lanka.

lanak 37.

Voza je duan vozilo drati na takvoj udaljenosti od drugih vozila u prometu da, s obzirom na brzinu kretanja vozila i druge okolnosti prometa, ne izazove opasnost i ne ometa druge vozae.

lanak 38.

(1) Voza je duan obratiti panju na pjeake koji se nalaze na kolniku ili stupaju na kolnik.

(2) Kad prilazi obiljeenome pjeakom prijelazu, voza mora upravljati vozilom s osobitim oprezom i voziti takvom brzinom da, u sluaju potrebe, moe pravovremeno zaustaviti vozilo ispred pjeakog prijelaza.

(3) Na dijelu ceste po kojem se kreu djeca, osobe s invaliditetom, starije i nemone osobe ili su postavljeni prometni znakovi o sudjelovanju tih osoba u prometu, voza je duan voziti s osobitim oprezom, takvom brzinom da vozilo moe pravovremeno zaustaviti u sluaju potrebe.

lanak 39.

(1) Slijepe osobe, kad samostalno sudjeluju u prometu, trebaju nositi bijeli tap kao znak raspoznavanja.

(2) Voza je duan obratiti osobitu panju na slijepe osobe iz stavka 1. ovoga lanka.

lanak 40.

(1) Osoba s invaliditetom, iji su donji ekstremiteti bitno oteeni tako da onemoguavaju normalno kretanje moe propisanim znakom pristupanosti oznaiti vozilo u kojem se prevozi. Znakom pristupanosti mogu biti oznaena i vozila udruga osoba s invaliditetom.

(2) Prava koja proizlaze iz znaka pristupanosti ne smije koristiti osoba koja nije osoba s invaliditetom.

(3) Znak pristupanosti izdaje se na ime osobe s invaliditetom, odnosno za vozila udruga osoba s invaliditetom na ime udruge, a izgled znaka, uvjete za njegovo stjecanje, nain obiljeavanja parkiralinog mjesta te prava koja se na temelju njega mogu ostvarivati, propisuje ministar nadlean za poslove prometa uz suglasnost ministra za zdravstvo.

(4) Novanom kaznom u iznosu od najmanje 2.000,00 kuna kaznit e se za prekraj pravna osoba ako izda znak pristupanosti osobi koja za to ne ispunjava uvjete iz ovoga lanka.

(5) Za prekraj iz stavka 3. ovoga lanka kaznit e se novanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave.

(6) Novanom kaznom od 500,00 kuna kaznit e se za prekraj fizika osoba koja koristi znak pristupanosti suprotno odredbi stavka 2. ovoga lanka.


 

Comments  

 
-1 #2 Motocikli .:: Hrvatski Moto Portal ::.Rose 2017-05-15 23:51
Thanks for finally writing about >Motocikli .:: Hrvatski Moto Portal ::
.
Quote | Report to administrator
 
 
+1 #1 mozilla firefoxHabmeliateame 2012-03-04 16:40
firefox
Quote | Report to administrator
 

Add comment


Security code
Refresh

« Prethodna   Sljedea »
Da li ste zadovoljni uslugom ovlatenih servisa?
 

Izdvojene obavijesti i lanci

Moto Susreti

9. moto susret MK CRAZY WOLF'S

9. moto susret MK CRAZY WOLF'S 14. 15. i 16. kolovoza 2009. godine u Gospiu

Ako imate kakvo pitanje, javite se meni na PP ili na br mobitela

098/245-910
MARTINA

 

Izdvojeni tekstovi

Reinkarnacija legende Norton

Bogati britanski biznismen postao je novi vlasnik Nortona, a glavna zadaa mu je što prije vratiti staru slavu legendarnoj tvornici motocikala...

više

 

Novi Moto Oglasi