Zakon o Sigurnosti Prometa na Cestama
Beeblebrox   
Sadraj
Zakon o Sigurnosti Prometa na Cestama
Stranica 2
Stranica 3
Stranica 4
Stranica 5
Stranica 6
Stranica 7
Stranica 8
Stranica 9
Stranica 10
Stranica 11
Stranica 12
Stranica 13
Stranica 14
Stranica 15
Stranica 16
Stranica 17
Stranica 18
Stranica 19
Stranica 20
Stranica 21
Stranica 22
Stranica 23
Stranica 24
Stranica 25

lanak 33.

(1) Znaci to ih sudionicima u prometu daju ovlatene osobe jesu znaci koji se daju rukama i poloajem tijela, zvuni znaci i svjetlosni znaci.

(2) Znaci iz stavka 1. ovoga lanka moraju se davati tako da njihovo znaenje za sudionike u prometu bude jasno i nedvojbeno.


V. PROMETNA PRAVILA


1. OPE ODREDBE

lanak 34.

(1) Sudionici u prometu duni su postupati u skladu s propisima o prometnim pravilima, prometnim znakovima postavljenim na cesti te znakovima i naredbama ovlatenih osoba.

(2) Sudionici u prometu duni su postupati u skladu s prometnim znakovima postavljenim na cesti i kad time odstupaju od propisa o prometnim pravilima. Sudionici u prometu duni su postupati prema znaenju prometnih svjetala i kad se to znaenje razlikuje od pravila o prednosti prolaska izraenom na istom mjestu drugim prometnim znakom.

(3) Sudionici u prometu duni su postupati i prema zahtjevima izraenim pomou znakova ili po naredbama to ih daju ovlatene osobe i kad time odstupaju od propisanih prometnih pravila ili znaenja prometnih znakova postavljenih na cesti i znaenja prometnih svjetala.

lanak 35.

(1) Zabranjeno je ostavljati na cesti i cestovnom zemljitu oteena, dotrajala ili neregistrirana vozila i ostavljati, nanositi ili bacati otpatke ili predmete i tvari koje mogu ometati ili ugroziti sigurnost prometa ili oneistiti ili ugroziti okoli.

(2) Voza je duan sa ceste i cestovnog zemljita ukloniti i predmete i tvari koje s njegova vozila padnu na cestu i cestovno zemljite, te predmete koje je pri zaustavljanju vozila ostavio na cesti. Vlasnik vozila kao i druga osoba duna je postupiti na isti nain i u sluajevima iz stavka 1. ovoga lanka.

(3) Ako voza, vlasnik vozila ili druga osoba ne postupe u skladu s odredbom stavka 2. ovoga lanka o njegovom troku to e uiniti pravna ili fizika osoba kojoj je povjereno odravanje cesta.

(4) Voza e s kolnika ukloniti predmete na koje naie tijekom vonje, ukoliko time ne ometa sigurnost prometa, ili e o tome obavijestiti policiju.

(5) Novanom kaznom od najmanje 5.000,00 kuna kaznit e se za prekraj pravna ili fizika osoba-obrtnik ako naredi ili dopusti da se na kolniku i nogostupu ostave njezina oteena, dotrajala ili neregistrirana vozila ili da se ostave, nanesu ili bace na kolnik i nogostup otpaci ili predmeti i tvari to mogu ometati ili ugroziti sigurnost prometa ili zagaditi okoli, ili ne ukloni s kolnika i nogostupa vozilo, otpatke, predmete i tvari (stavak 1., 2. i 3.).

(6) Za prekraj iz stavka 3. ovoga lanka kaznit e se novanom kaznom od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave.
(7) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj sudionik u prometu na cesti ako ne postupi ili postupi suprotno odredbama ovoga lanka (stavak 1., 2. i 3.).


 

Comments  

 
-1 #2 Motocikli .:: Hrvatski Moto Portal ::.Rose 2017-05-15 23:51
Thanks for finally writing about >Motocikli .:: Hrvatski Moto Portal ::
.
Quote | Report to administrator
 
 
+1 #1 mozilla firefoxHabmeliateame 2012-03-04 16:40
firefox
Quote | Report to administrator
 

Add comment


Security code
Refresh

« Prethodna   Sljedea »
Da li ste zadovoljni uslugom ovlatenih servisa?
 

Izdvojene obavijesti i lanci

Moto Susreti

9. moto susret MK CRAZY WOLF'S

9. moto susret MK CRAZY WOLF'S 14. 15. i 16. kolovoza 2009. godine u Gospiu

Ako imate kakvo pitanje, javite se meni na PP ili na br mobitela

098/245-910
MARTINA

 

Izdvojeni tekstovi

Reinkarnacija legende Norton

Bogati britanski biznismen postao je novi vlasnik Nortona, a glavna zadaa mu je što prije vratiti staru slavu legendarnoj tvornici motocikala...

više

 

Novi Moto Oglasi