Zakon o Sigurnosti Prometa na Cestama
Beeblebrox   
Sadraj
Zakon o Sigurnosti Prometa na Cestama
Stranica 2
Stranica 3
Stranica 4
Stranica 5
Stranica 6
Stranica 7
Stranica 8
Stranica 9
Stranica 10
Stranica 11
Stranica 12
Stranica 13
Stranica 14
Stranica 15
Stranica 16
Stranica 17
Stranica 18
Stranica 19
Stranica 20
Stranica 21
Stranica 22
Stranica 23
Stranica 24
Stranica 25

lanak 30.

(1) Na prijelazima ceste preko eljeznike pruge u istoj razini branici ili polubranici moraju biti naizmjence obojeni crvenom i bijelom bojom.

(2) Branici i polubranici te prometni znakovi postavljeni na dijelu ceste ispred prijelaza ceste preko eljeznike pruge u istoj razini moraju biti opskrbljeni refleksnim staklima ili prevueni reflektirajuim tvarima odgovarajue boje.

(3) Branici i polubranici moraju biti opremljeni treptavim crvenim svjetlom.

(4) Novanom kaznom od najmanje 5.000,00 kuna kaznit e se za prekraj pravna ili fizika osoba-obrtnik ako ne postupi ili postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

(5) Za prekraj iz ovoga lanka kaznit e se novanom kaznom od 1.500,00 do 5.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi.

lanak 31.

(1) Na prijelazu ceste preko eljeznike pruge u istoj razini na kojem se pri nailasku vlaka branici ili polubranici automatski sputaju, a i na prijelazu ceste preko eljeznike pruge u istoj razini na kojem se branicima ili polubranicima rukuje runo, i to s mjesta s kojeg se oni ne vide, mora se postaviti ureaj za davanje svjetlosnih znakova ili ureaj za davanje zvunih znakova kojima se sudionici u prometu obavjetavaju o sputanju branika ili polubranika.

(2) Ovlauje se ministar nadlean za poslove prometa da u suglasnosti s ministrom nadlenim za unutarnje poslove donese propise o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama; propis o obiljeavanju vozila kojim se prevoze djeca; propis o osnovnim uvjetima kojima javne ceste i njihovi elementi moraju udovoljavati s gledita sigurnosti prometa; propis o odori i nainu zaustavljanja prometa na prijelazima ceste preko eljeznike pruge u istoj razini.

(3) Novanom kaznom od najmanje 5.000,00 kuna kaznit e se za prekraj pravna ili fizika osoba-obrtnik ako ne postavi ureaj za davanje svjetlosnih znakova ili ureaj za davanje zvunih znakova na prijelazu ceste preko eljeznike pruge u istoj razini u sluajevima iz ovoga lanka.

(4) Za prekraj iz ovoga lanka kaznit e se novanom kaznom od 1.500,00 do 5.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi.


6. ZNACI KOJE DAJU OVLATENE OSOBE

lanak 32.

(1) Sudionici u prometu moraju postupati po zahtjevima izraenim pomou znakova ili po naredbama policijskih slubenika ili drugih osoba koje, na temelju ovlatenja iz ovoga Zakona, nadziru i upravljaju prometom na cestama (u daljnjem tekstu: ovlatena osoba).

(2) Ovlatene osobe dune su se pri davanju znakova postaviti na cesti tako da ih sudionici u prometu, kojima su znaci namijenjeni, mogu lako i s dovoljne udaljenosti uoiti.

(3) Znaci iz stavka 1. ovoga lanka mogu se davati i iz vozila.

(4) Novanom kaznom u iznosu od najmanje 1.000,00 kuna kaznit e se za prekraj voza motornog vozila ako ne postupi ili postupi suprotno zahtjevu izraenom pomou znaka ili po naredbi ovlatenih osoba i izrei e mu se jedan negativan bod.

(5) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj ostali sudionici u prometu na cesti ako ne postupe ili postupe suprotno zahtjevu izraenom pomou znaka ili po naredbi ovlatenih osoba.


 

Comments  

 
-1 #2 Motocikli .:: Hrvatski Moto Portal ::.Rose 2017-05-15 23:51
Thanks for finally writing about >Motocikli .:: Hrvatski Moto Portal ::
.
Quote | Report to administrator
 
 
+1 #1 mozilla firefoxHabmeliateame 2012-03-04 16:40
firefox
Quote | Report to administrator
 

Add comment


Security code
Refresh

« Prethodna   Sljedea »
Da li ste zadovoljni uslugom ovlatenih servisa?
 

Izdvojene obavijesti i lanci

Moto Susreti

9. moto susret MK CRAZY WOLF'S

9. moto susret MK CRAZY WOLF'S 14. 15. i 16. kolovoza 2009. godine u Gospiu

Ako imate kakvo pitanje, javite se meni na PP ili na br mobitela

098/245-910
MARTINA

 

Izdvojeni tekstovi

Reinkarnacija legende Norton

Bogati britanski biznismen postao je novi vlasnik Nortona, a glavna zadaa mu je što prije vratiti staru slavu legendarnoj tvornici motocikala...

više

 

Novi Moto Oglasi