Accommodation In Murter Croatia
Zakon o Sigurnosti Prometa na Cestama
Beeblebrox   
Sadraj
Zakon o Sigurnosti Prometa na Cestama
Stranica 2
Stranica 3
Stranica 4
Stranica 5
Stranica 6
Stranica 7
Stranica 8
Stranica 9
Stranica 10
Stranica 11
Stranica 12
Stranica 13
Stranica 14
Stranica 15
Stranica 16
Stranica 17
Stranica 18
Stranica 19
Stranica 20
Stranica 21
Stranica 22
Stranica 23
Stranica 24
Stranica 25

4. OZNAKE NA KOLNIKU

lanak 24.

(1) Oznake na kolniku slue za usmjeravanje, obavjetavanje i voenje sudionika u prometu.

(2) Oznake na kolniku mogu se postaviti same ili uz druge prometne znakove ako je potrebno da se znaenje tih znakova jae istakne, odnosno potpunije odredi ili objasni.

(3) Oznake na kolniku ine crte, strelice, natpisi i druge oznake.

(4) Oznake na kolniku mogu imati i reflektirajua svojstva.

lanak 25.

(1) Oznake na kolniku postavljaju se na cestama sa suvremenim kolnikom.

(2) Na javnoj cesti, izvan naselja, sa suvremenim kolnikom za promet u oba smjera na kojem postoje samo dvije prometne trake, te trake moraju biti odvojene odgovarajuom uzdunom crtom na kolniku, a na dravnoj cesti obiljeene i rubnim crtama.

(3) Novanom kaznom od najmanje 5.000,00 kaznit e se za prekraj pravna ili fizika osoba-obrtnik ako na javnoj cesti izvan naselja, sa suvremenim kolnikom za promet u oba smjera, na kojem postoje samo dvije prometne trake iste ne odvoji odgovarajuom uzdunom crtom na kolniku, a na dravnoj cesti ih ne obiljei i rubnim crtama (stavak 2.).

(4) Za prekraj iz ovoga lanka kaznit e se novanom kaznom od 1.500,00 do 5.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi.


5. OBILJE®AVANJE PRIJELAZA CESTE PREKO ®ELJEZNIKE PRUGE

lanak 26.

(1) Na dijelu ceste ispred prijelaza ceste preko eljeznike pruge u istoj razini moraju biti postavljeni odgovarajui prometni znakovi.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga lanka, znakovi iz tog stavka ne moraju biti postavljeni na mjestu krianja pjeakih prijelaza sa eljeznikom prugom u istoj razini.
(3) Novanom kaznom od najmanje 5.000,00 kuna kaznit e se za prekraj pravna ili fizika osoba-obrtnik ako ne postavi odgovarajue prometne znakove ispred prijelaza ceste preko eljeznike pruge u istoj razini (stavak 1.).

(4) Za prekraj iz ovoga lanka kaznit e se novanom kaznom od 1.500,00 do 5.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi.

lanak 27.

(1) Na prijelazima ceste preko eljeznike pruge u istoj razini, osim prometnih znakova iz lanka 16. ovoga Zakona, postavljaju se i branici i polubranici, odnosno ureaji za davanje znakova kojima se nagovjetava pribliavanje vlaka ako to zahtijeva gustoa prometa ili drugi uvjeti na prijelazu ceste preko eljeznike pruge u istoj razini.

(2) Uvjeti u kojima ureaji iz stavka 1. ovoga lanka moraju biti postavljeni utvruju se zakonom ili propisom donesenim na temelju zakona.

lanak 28.

Svjetlosni znakovi kojima se nagovjetava pribliavanje vlaka na prijelazu ceste preko eljeznike pruge u istoj razini daju se naizmjeninim paljenjem dvaju crvenih trepteih svjetala koja su u obliku kruga.

lanak 29.

(1) Na prijelazu ceste preko eljeznike pruge u istoj razini na kojem postoji ureaj za davanje svjetlosnih znakova kojima se nagovjetava pribliavanje vlaka, odnosno sputanje branika ili polubranika, tom se ureaju moe dodati i ureaj za davanje zvunih znakova.

(2) Na prijelazima zemljane ceste s manjim intenzitetom prometa i pjeake staze preko eljeznike pruge u istoj razini sudionici u prometu mogu se osigurati samo ureajem za davanje zvunih znakova.


 

Comments  

 
-1 #2 Motocikli .:: Hrvatski Moto Portal ::.Rose 2017-05-15 23:51
Thanks for finally writing about >Motocikli .:: Hrvatski Moto Portal ::
.
Quote | Report to administrator
 
 
+1 #1 mozilla firefoxHabmeliateame 2012-03-04 16:40
firefox
Quote | Report to administrator
 

Add comment


Security code
Refresh

« Prethodna   Sljedea »
Da li ste zadovoljni uslugom ovlatenih servisa?
 

Izdvojene obavijesti i lanci

Moto Susreti

9. moto susret MK CRAZY WOLF'S

9. moto susret MK CRAZY WOLF'S 14. 15. i 16. kolovoza 2009. godine u Gospiu

Ako imate kakvo pitanje, javite se meni na PP ili na br mobitela

098/245-910
MARTINA

 

Izdvojeni tekstovi

OKTANSKA VRIJEDNOST GORIVA

Medjutim, da li e nam ona brojka 92, 95, 98, 100 rei koje je gorivo jae ili slabije po kalorinoj vrijednosti?? Da li je gorivo sa  98 oktana jae od goriva sa 95 oktana?? Nije to u potpunosti tako. Oktanska vrijednost goriva nam ne govori koliko je odreeno gorvo jako ili slabo. Govori nam koliko je otporno na detonaciju.                           

 

 

Novi Moto Oglasi