Zakon o Sigurnosti Prometa na Cestama
Beeblebrox   
Sadraj
Zakon o Sigurnosti Prometa na Cestama
Stranica 2
Stranica 3
Stranica 4
Stranica 5
Stranica 6
Stranica 7
Stranica 8
Stranica 9
Stranica 10
Stranica 11
Stranica 12
Stranica 13
Stranica 14
Stranica 15
Stranica 16
Stranica 17
Stranica 18
Stranica 19
Stranica 20
Stranica 21
Stranica 22
Stranica 23
Stranica 24
Stranica 25

IV. PROMETNI ZNAKOVI


1. OPE ODREDBE

lanak 12.

(1) Ceste se moraju obiljeavati propisanim prometnim znakovima kojima se sudionici u prometu upozoravaju na opasnost koja im prijeti na odreenoj cesti ili dijelu te ceste, stavljaju do znanja ogranienja, zabrane i obveze kojih se sudionici u prometu moraju drati i daju potrebne obavijesti za siguran i nesmetan tok prometa.

(2) Prometnim znakovima moraju se obiljeiti i opasnosti privremenog karaktera, osobito one koje nastanu zbog iznenadnog oteenja ili onesposobljavanja ceste, te privremena ogranienja i privremene zabrane u prometu, i ti se znakovi moraju ukloniti im prestanu razlozi zbog kojih su postavljeni.

(3) Prometni znakovi jesu: znakovi opasnosti, znakovi izriitih naredbi, znakovi obavijesti i znakovi obavijesti za voenje prometa s dopunskom ploom koja je sastavnim dijelom prometnog znaka i koja poblie odreuje znaenje prometnog znaka ili bez nje, promjenjivi prometni znakovi, prometna svjetla i svjetlosne oznake te oznake na kolniku i drugim povrinama.

(4) Sudionici u prometu duni su drati se ogranienja, zabrana i obveza izraenih pomou postavljenih prometnih znakova.

(5) Novanom kaznom od najmanje 5.000,00 kuna kaznit e se za prekraj pravna osoba ili fizika osoba-obrtnik ako glede obiljeavanja cesta prometnim znacima ne postupi po odredbama stavka 1. i 2. ovoga lanka.

(6) Za prekraj iz ovoga lanka kaznit e se novanom kaznom od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu dravne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave.

(7) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj sudionik u prometu koji se ne pridrava ogranienja, zabrana ili obveza izraenih postavljenim prometnim znacima (stavak 4.).

lanak 13.

(1) Prometni znakovi postavljaju se i odravaju tako da ih sudionici u prometu mogu na vrijeme i lako uoiti i danju i nou i pravovremeno postupiti u skladu s njihovim znaenjem.

(2) Prometni znakovi moraju se ukloniti, dopuniti ili zamijeniti ako njihovo znaenje ne odgovara izmijenjenim uvjetima prometa na cesti ili zahtjevima sigurnosti te ako su oteeni ili uniteni.

(3) Prometni znakovi, oprema i signalizacija na cestama postavljaju se na temelju prometnog projekta.

(4) Novanom kaznom od najmanje 5.000,00 kaznit e se za prekraj pravna ili fizika osoba-obrtnik ako ne postavi ili ne odrava prometne znakove na cesti tako da budu lako uoljivi danju i nou, ili ako ne ukloni, ne dopuni ili ne zamijeni prometne znakove koji ne odgovaraju izmijenjenim uvjetima prometa na cesti ili zahtjevima sigurnosti prometa.

(5) Za prekraj iz ovoga lanka kaznit e se novanom kaznom od 1.500,00 do 5.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu dravne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave.

lanak 14.

(1) Na prometni znak i na stup na koji je znak postavljen zabranjeno je stavljati sve to nije u svezi sa znaenjem prometnog znaka.

(2) Zabranjeno je neovlateno postavljati, uklanjati, zamjenjivati ili oteivati prometne znakove i opremu ceste, ili mijenjati znaenje prometnih znakova.

(3) Novanom kaznom od najmanje 4.000,00 kuna kaznit e se za prekraj pravna ili fizika osoba-obrtnik ako neovlateno postavi, ukloni ili oteti prometni znak ili izmijeni znaenje prometnog znaka (stavak 2.).

(4) Za prekraj iz ovoga lanka kaznit e se novanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu dravne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave.

(5) Novanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit e se za prekraj fizika osoba koja postupi suprotno odredbama stavka 2. ovoga lanka.


 

Comments  

 
-1 #2 Motocikli .:: Hrvatski Moto Portal ::.Rose 2017-05-15 23:51
Thanks for finally writing about >Motocikli .:: Hrvatski Moto Portal ::
.
Quote | Report to administrator
 
 
+1 #1 mozilla firefoxHabmeliateame 2012-03-04 16:40
firefox
Quote | Report to administrator
 

Add comment


Security code
Refresh

« Prethodna   Sljedea »
Da li ste zadovoljni uslugom ovlatenih servisa?
 

Izdvojene obavijesti i lanci

Moto Susreti

9. moto susret MK CRAZY WOLF'S

9. moto susret MK CRAZY WOLF'S 14. 15. i 16. kolovoza 2009. godine u Gospiu

Ako imate kakvo pitanje, javite se meni na PP ili na br mobitela

098/245-910
MARTINA

 

Izdvojeni tekstovi

Reinkarnacija legende Norton

Bogati britanski biznismen postao je novi vlasnik Nortona, a glavna zadaa mu je što prije vratiti staru slavu legendarnoj tvornici motocikala...

više

 

Novi Moto Oglasi