Zakon o Sigurnosti Prometa na Cestama
Beeblebrox   
Sadraj
Zakon o Sigurnosti Prometa na Cestama
Stranica 2
Stranica 3
Stranica 4
Stranica 5
Stranica 6
Stranica 7
Stranica 8
Stranica 9
Stranica 10
Stranica 11
Stranica 12
Stranica 13
Stranica 14
Stranica 15
Stranica 16
Stranica 17
Stranica 18
Stranica 19
Stranica 20
Stranica 21
Stranica 22
Stranica 23
Stranica 24
Stranica 25


ZAKON
O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMAI. OSNOVNE ODREDBE


lanak 1.

(1) Ovim se Zakonom utvruju temeljna naela meusobnih odnosa i ponaanja sudionika i drugih subjekata u prometu na cesti i osnovni uvjeti kojima moraju udovoljavati ceste glede sigurnosti prometa; ureuju se pravila prometa na cestama; sustav prometnih znakova i znakova koje daju ovlatene osobe; dunosti u sluaju prometne nesree; osposobljavanje kandidata za vozae, polaganje vozakog ispita i uvjeti za stjecanje prava na upravljanje vozilima; vua vozila; ureaji i oprema koje moraju imati vozila, dimenzije, ukupna masa i osovinsko optereenje vozila te uvjeti kojima moraju udovoljavati vozila u prometu.

(2) Prometom na cesti, prema ovom Zakonu, podrazumijeva se promet vozila, pjeaka i drugih sudionika u prometu na javnim cestama i nerazvrstanim cestama koje se koriste za javni promet.

lanak 2.

(1) Pojedini izrazi u ovom Zakonu znae:

1) »cesta« je svaka javna cesta, ulice u naselju i nerazvrstane ceste na kojima se obavlja promet,

2) »javna cesta« je povrina od opeg znaenja za promet kojom se svatko moe slobodno koristiti uz uvjete odreene Zakonom i koju je nadleno tijelo proglasilo javnom cestom,

3) »autocesta« je javna cesta posebno izgraena i namijenjena iskljuivo za promet motornih vozila, koja ima dvije fiziki odvojene kolnike trake (zeleni pojas, zatitnu ogradu i sl.) za promet iz suprotnih smjerova sa po najmanje dvije prometne trake irine najmanje 3,5 m, a s obzirom na konfiguraciju terena – i po jednu traku za zaustavljanje vozila u nudi irine najmanje 2,5 m, bez raskrija s poprenim cestama i eljeznikim ili tramvajskim prugama u istoj razini, u iji se promet moe ukljuiti, odnosno iskljuiti samo odreenim i posebno izgraenim prikljunim prometnim trakama za ubrzavanje ili usporavanje, odnosno prikljunim rampama, kojom je omoguen siguran prometni tok vozila brzinom od najmanje 80 km/h i koja je kao autocesta oznaena propisanim prometnim znakom,

4) »brza cesta« je javna cesta namijenjena za promet iskljuivo motornih vozila, s jednom ili dvije razdvojene kolnike trake, koja ima sva raskrija u dvije ili vie razina s poprenim cestama i drugim prometnicama (eljeznikim ili tramvajskim prugama), u pravilu nema zaustavnih traka i koja je kao takva oznaena propisanim prometnim znakom,

5) »cesta namijenjena iskljuivo za promet motornih vozila« je javna cesta s najmanje dvije prometne trake irine od po najmanje 3,25 m, kojom je omoguen siguran prometni tok vozila brzinom od najmanje 60 km/h, po kojoj se smiju kretati samo motorna vozila koja mogu razvijati brzinu veu od 60 km/h i koja je kao takva oznaena propisanim prometnim znakom,

6) »dravna cesta« je javna cesta koja povezuje cjelokupni teritorij Republike Hrvatske i povezuje ga s mreom glavnih europskih cesta,

7) »upanijska cesta« je javna cesta koja povezuje podruje jedne ili vie upanija,

8) »lokalna cesta« je javna cesta koja spada u mreu upanijskih cesta i povezuje podruje grada i/ili opine,

9) »nerazvrstana cesta« je povrina koja se koristi za promet po bilo kojoj osnovi i koja je dostupna veem broju raznih korisnika (seoski, poljski i umski putovi, putovi na nasipima za obranu od poplava, pristupne ceste i prostori parkiralita, benzinskih crpki i sl.),

10) »zemljana cesta« je cesta bez izgraenog kolnika ili suvremenoga kolnikog zastora (asfalt, beton ili kocka), pa i kad na prikljuku javnoj cesti ima izgraen kolnik,

11) »kolnik« je dio cestovne povrine namijenjen u prvom redu za promet vozila, s jednom prometnom trakom ili vie prometnih traka,

12) »prometna traka« je obiljeeni ili neobiljeeni uzduni dio kolnika ija je irina dovoljna za nesmetan promet jednog reda motornih vozila u jednom smjeru,

13) »prometna traka za spora vozila« je obiljeeni uzduni dio kolnika namijenjen za vozila koja sporom vonjom (npr. na uzbrdici) smanjuju protonost prometa,

14) »kolnika traka« je uzduni dio kolnika namijenjen za promet vozila u jednom smjeru, s jednom prometnom trakom ili vie prometnih traka,
15) »prometna traka za zaustavljanje vozila u nudi« je obiljeeni uzduni dio kolnika na autocestama i na odreenim mjestima na cestama vieg reda kao i u tunelima, galerijama i sl.,

16) »prometna traka za ubrzavanje« je dio kolnika namijenjen za ukljuivanje vozila u prometni tok sa sporedne ceste, odnosno drugih prilaznih cesta s objekata pokraj ceste (benzinskih crpki, parkiralita, motela i sl.),

17) »prometna traka za usporavanje« je dio kolnika namijenjen za iskljuivanje vozila iz prometnog toka na cesti,

18) »biciklistika traka« je dio kolnika namijenjen za promet bicikala koji se prostire uzdu kolnika i koji je obiljeen uzdunom crtom na kolniku i propisanim prometnim znakom,

19) »biciklistika staza« je izgraena prometna povrina namijenjena za promet bicikala koja je odvojena od kolnika i obiljeena propisanim prometnim znakom,

20) »nogostup« je posebno ureena prometna povrina namijenjena za kretanje pjeaka, koja nije u razini s kolnikom ceste ili je od kolnika odvojena na drugi nain,


 

Comments  

 
-1 #2 Motocikli .:: Hrvatski Moto Portal ::.Rose 2017-05-15 23:51
Thanks for finally writing about >Motocikli .:: Hrvatski Moto Portal ::
.
Quote | Report to administrator
 
 
+1 #1 mozilla firefoxHabmeliateame 2012-03-04 16:40
firefox
Quote | Report to administrator
 

Add comment


Security code
Refresh

« Prethodna   Sljedea »
Da li ste zadovoljni uslugom ovlatenih servisa?
 

Izdvojene obavijesti i lanci

Moto Susreti

9. moto susret MK CRAZY WOLF'S

9. moto susret MK CRAZY WOLF'S 14. 15. i 16. kolovoza 2009. godine u Gospiu

Ako imate kakvo pitanje, javite se meni na PP ili na br mobitela

098/245-910
MARTINA

 

Izdvojeni tekstovi

OKTANSKA VRIJEDNOST GORIVA

Medjutim, da li e nam ona brojka 92, 95, 98, 100 rei koje je gorivo jae ili slabije po kalorinoj vrijednosti?? Da li je gorivo sa  98 oktana jae od goriva sa 95 oktana?? Nije to u potpunosti tako. Oktanska vrijednost goriva nam ne govori koliko je odreeno gorvo jako ili slabo. Govori nam koliko je otporno na detonaciju.                           

 

 

Novi Moto Oglasi